Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR


KOMENTAR PRAVILNIKA O KAMATNIM STOPAMA ZA KOJE SE SMATRA DA SU U SKLADU SA PRINCIPOM "VAN DOHVATA RUKE" - "Sl. glasnik RS", br. 17/2014

DGOVORI NA PITANJA POSTAVLJENA NA SAVETOVANJU "FINANSIJSKI IZVEŠTAJI I PORESKI BILANS PRIVREDNIH DRUŠTAVA ZA 2013. GODINU, PRIMENA NOVIH ZAKONA O RAČUNOVODSTVU I ZAKONA O REVIZIJI" ODRŽANOG U NOVOM SADU, NIŠU I BEOGRADU U FEBRUARU 2014. GODINE

STICANJE STATUSA PRETEŽNOG IZVOZNIKA ZA SVRHU OSTVARIVANJA PRAVA NA POVRAĆAJ POREZA NA DODATU VREDNOST U KRAĆEM ROKU

Izvor: Paragraf Lex