Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS CARINSKI INSTRUKTOR


KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA UREDBE O POSEBNIM USLOVIMA ZA VRŠENJE PROMETA ROBE SA AUTONOMNOM POKRAJINOM KOSOVO I METOHIJA - "Sl. glasnik RS", br. 17/2014: • Upućivanje akcizne robe, nafte i naftnih derivata, kao i šećera, sa teritorije Republike Srbije van APKM na teritoriju APKM, vrši se preko carinskih kontrolnih punktova Končulj, Merdare i Rudnica u drumskom saobraćaju, dok se u železničkom saobraćaju upućivanje ove robe vrši preko Carinskog referata Raška •

KOMENTAR ODLUKA O SVRSTAVANJU ROBE KOMITETA ZA HARMONIZOVANI SISTEM SVETSKE CARINSKE ORGANIZACIJE DONETIH NA 52. ZASEDANJU - "Sl. glasnik RS", br. 18/2014

KURSNA LISTA ZA OBRAČUN CARINSKIH DAŽBINA ZA PERIOD OD 17.2. DO 23.2.2014. GODINE •

USLOVI IZVOZA, ODNOSNO UVOZA ROBE I USLUGA BEZ NAPLATE, ODNOSNO PLAĆANJA

Izvor: Paragraf Lex