Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ODLUKA O OPŠTIM PRAVILIMA KUĆNOG REDA U STAMBENIM I STAMBENO-POSLOVNIM ZGRADAMA NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA: Odluka je na snazi od 5. januara 2018. godine i predviđa da je održavanje kućnog reda i mira u nadležnosti upravnika zgrada. Kazne za nepoštovanje kućnog reda za fizička lica su 10.000 dinara, preduzetnika 30.000, a pravna lica 50.000 dinara


Prema novoj Odluci o opštim pravilima kućnog reda u stambenim zgradama i stambeno-poslovnim zgradama na teritoriji Grada Novog Sada ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 67/2017 - dalje: Odluka) održavanje kućnog reda i mira od 5. januara 2018. godine u nadležnosti je upravnika zgrada. Međutim, upravnici zgrada, ali i Novosađani, ne slažu se s tim delom Odluke, jer smatraju da će im biti teže da uživaju u vreme odmora....

Zbog glasne muzike ili žurki do jutarnjih sati na teren je do nedavno, po prijavi građana, izlazila Komunalna policija. Od početka ove godine stanari zgrada buku će prvo morati pismenim putem da prijave upravniku zgrade, čija je dužnost da izađe na teren i upozori stanare koji remete kućni red, a ukoliko ne uspe da ih umiri pozove Komunalnu policiju.

Profesionalni upravnici, pak, kažu da oni nisu obučeni kako da postupaju u situacijama kada stanari neke zgrade prave buku. Obratili su se gradskom ombudsmanu, koji im je obećao da će zahtevati izmenu tog člana.

"Mi smo imali praksu da prekršioci žele i fizički da nasrnu na naše zaposlene. Opasno je utoliko što smatramo da će ovakva praksa i ovakvo procedura samo dovesti do sve češćeg i češćeg kršenja jer će potencijalni prekršioci shvatiti da postoji mnogo teža procedura da dođe do prekršajnog sankcionisanja njihovog ponašanja", kaže Srđan Popović, licencirani profesionalni upravnik.

Međutim, u Komunalnoj inspekciji kažu da će ovaj način podnošenja prijava ubrzati rešenje problema sa kršenjem kućnog reda, jer se na osnovu prijave i dokaza koje dostave upravnici zgrada mogu efikasnije kažnjavati prekršioci. Kako su objasnili u Komunalnoj policiji, Odluka je doneta kako bi se skratilo vreme čekanja od prijave do izlaska na teren, jer su, prema njihovim rečima, upravnici zgrada u najvećem broju slučajeva i stanari zgrada kojim upravljaju.

Osim toga, navode da im je u ranijem periodu stizao i veliki broj lažnih prijava, što je stvaralo bespotrebne troškove na teret budžeta Grada. Prema novoj Odluci, upravnici zgrada će biti ti koji će prvo oceniti da li se radi o remećenju kućnog reda i mira, te nakon toga podneti prijavu nadležnoj inspekciji što će smanjiti troškove, ali i broj lažnih prijava.

Kazne za nepoštovanje kućnog reda za fizička lica su 10.000 dinara, preduzetnika 30.000, a pravna lica 50.000 dinara.

Izvor: Vebsajt RTV, 17.01.2018.
Naslov: Redakcija