Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNO-PRIVATNOM PARTNERSTVU I KONCESIJAMA: Koncesiona naknada kada je plaća koncesionar je prihod budžeta Republike Srbije, odnosno prihod javnog tela koje je davalac koncesije


Dok Vlada Republike Srbije pravi planove o prilivu novca u budžet od koncesije Aerodroma "Nikola Tesla", za male akcionare je to nepoznanica.

Naime, Republika Srbija ima u vlasništvu 83,14 odsto akcija aerodroma, oko tri odsto je u rukama pravnih lica, još oko 3,7 odsto je na računima kastodi banaka, dok blizu deset odsto akcija pripada fizičkim licima, uglavnom građanima Srbije koji su ih dobili besplatno.

Po nedavno usvojenom Zakonu o izmenama i dopunama Zakona o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama ("Sl. glasnik RS", br. 104/2016), "koncesiona naknada kada je plaća koncesionar je prihod budžeta Republike Srbije, odnosno prihod javnog tela koje je davalac koncesije".

Ovde se postavlja pitanje da li će onih 300 do 400 miliona evra koje država planira da unapred naplati, plus deset miliona evra godišnje od koncesionara (što mnogi ekonomisti smatraju teško ostvarivim planom) ići kompletno u budžet ili će se, shodno učešću u vlasništvu, raspodeliti između akcionara. Pojedini smatraju da se za male akcionare ništa neće promeniti ni nakon koncesije. Oni bi trebalo da nastave da primaju dividende na ime svojih akcija.

Pojedini ekonomisti ne očekuju da će država dozvoliti mogućnost nesaglasnosti akcionara. Pitaju se da li će ugovorom o koncesiji biti regulisana i prava malih akcionara, jer koncesioni ugovori nisu tipski i može biti mnogo različitih rešenja.

Izvor: Vebsajt Dnevnik, 17.01.2017.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija