Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

SRBIJA SPREMNA ZA OTVARANJE PREGOVARAČKIH POGLAVLJA 20, 26 I 29


Predstavnici Hrvatske i Bugarske u radnoj grupi Saveta EU koja se bavi pitanjima proširenja i zemljama kandidatima 17. januara 2017. godine su i zvanično podržali otvaranje Poglavlja 26 - obrazovanje i kultura, u pregovorima sa Srbijom.

Time je postignut konsenzus svih 28 država članica neophodan za otvaranje novog poglavlja u pregovorima o članstvu Srbije u EU.

Hrvatska je krajem 2016. godine blokirala otvaranje Poglavalja 26 iznoseći rezerve u pogledu prava hrvatske manjine kada je reč o obrazovanju na maternjem jeziku u Srbiji.

U međuvremenu Zagreb je dobio tražena "pojašnjenja" od Evropske komisije i dao političku, a sada i formalnu saglasnost da su ispunjeni uslovi za otvaranje Poglavlja 26 u pristupnom procesu Srbije.

U diplomatskim krugovima u Briselu kažu da se nova Međuvladina konferencija Srbije i EU planira za kraj februara ili za početak marta 2017. godine, te da bi Srbija tada mogla da otvori više od jednog poglavlja.

Pored sada već potvrđenog Poglavlja 26, pominju se i poglavlja 20 - Preduzetništvo i industrijska politika i 29 - Carinska unija.

Diplomatski izvori u Briselu ocenjuju da je plan da se ove godine u pristupnim pregovorima sa Srbijom otvori šest ili sedam poglavlja, čije bi otvaranje trebalo da bude raspoređeno na najmanje tri pristupne konferencije tokom 2017. godine.

Izvor: Vebsajt RTV, 17.01.2017.
Naslov: Redakcija