Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O JAVNIM PREDUZEĆIMA: Očekuje se raspisivanje konkursa za izbor direktora javnih preduzeća po novom Zakonu, jer zakonski rok za njihovo okončanje ističe 4. marta 2017. godine. Trenutno je dve trećine javnih preduzeća u v. d. stanju - od 33 direktora, samo deset ima status stalnih, a 23 su vršioci dužnosti


Pred kraj 2016. godine ministar privrede Goran Knežević izjavio je da će konkurs za direktore javnih preduzeća biti raspisan odmah nakon Nove godine. Istakao je da je Ministarstvo informisalo Vladu Republike Srbije o stanju u tom sektoru i da je obaveza da se u narednom periodu, usaglašavanjem sa Zakonom o javnim preduzećima ("Sl. glasnik RS", br. 15/2016 - dalje: Zakon), raspiše konkurs za direktore javnih preduzeća. Knežević je dodao da je izabrana kadrovska komisija, sve formalnosti su razrešene i da je samo preostalo da se raspišu konkursi.

Zakonski rok za okončanje konkursa za izbor direktora javnih preduzeća posle raspisanih konkursa po novom Zakonu ističe 4. marta 2017. godine, što znači da bi ovih dana konkursi morali, odnosno trebalo da budu raspisani. Tim pre što je trenutno dve trećine javnih preduzeća u v. d. stanju: od 33 direktora najvećih preduzeća, samo deset ima status stalnih, a 23 su vršioci dužnosti.

Tako su u v. d. statusu direktori javnih preduzeća kao što je "Elektroprivreda Srbije", "Elektromreža Srbije", "Resavica", "Nuklearni objekti Srbije", "Transnafta", "Pošta Srbije", "Srbijašume", "Putevi Srbije", Mreža "Most", "Jugoimport–SDPR", "Skijališta Srbije", "Srbija voz", "Srbija kargo", "Infrastruktura železnice Srbije", Državna lutrija Srbije i drugi. Za sada "stalne" direktore imaju "Srbijagas", "Srbijavode", "Službeni glasnik", Zavod za uybenike, "Nacionalni park Kopaonik", JP za skloništa, "Nacionalni park Šar-planina", "Železnice Srbije", "Metohija" d. o. o. i "Tvrđava Golubački grad".

Otkako je 4. marta 2016. godine novi Zakon stupio na snagu, raspisana su samo dva konkursa, i to za direktore "Elektroprivrede Srbije" i "Resavice".

Inače, po novom Zakonu, za razliku od starog Zakona o javnim preduzećima ("Sl. glasnik RS", br. 119/2012, 116/2013 - autentično tumačenje i 44/2014 - dr. zakon), v. d. stanje je ograničeno na godinu dana. Naime, u starom Zakonu v. d. stanje jeste bilo ograničeno vreme za vršioca dužnosti, ali se u praksi nije vodilo računa o tome pa su neki to bili i još uvek su duže od godinu jer, da se poštovao zakonski akt, neki vršioci dužnosti ne bi to mogli biti nekoliko godina.

Izvor: Vebsajt Dnevnik, Lj. Malešević, 17.01.2017.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija