Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O POLICIJI: PREDVIđENA JE REORGANIZACIJA MINISTARSTVA UNUTRAšNJIH POSLOVA, RAZDVAJANJE POSLOVA NA UNUTRAšNJE I POLICIJSKE, KAO I PODELA SLUżBENIKA NA POLICIJSKE, DRżAVNE I NAMEšTENIKE. ONEMOGUćENO JE NAPREDOVANJE ISKLJUčIVO PO ODLUCI NEPOSREDNO VIšEG RUKOVODIOCA I ISPUNJAVANJEM ZAKONSKIH USLOVA U POGLEDU GODINA STAżA, VEć NAPREDOVANJE PODRAZUMEVA I NAPREDAK U ZNANJU I VEšTINAMA, POčIVA NA PRINCIPIMA PROFESIONALNOG PLANIRANJA, ODABIRA, SELEKCIJE I EDUKACIJE I NA KONTINUIRANOM UčENJU. PORED SLUżBENE PALICE, LISICA I ORUżJA UBUDUćE ćE POLICAJCIMA NA RASPOLAGANJU BITI I ELEKTROšOKERI


Srbija bi uskoro trebalo da dobije novi Zakon o policiji. Predlog zakona o policiji nalazi se pred poslanicima Narodne skupštine Republike Srbije, u okviru Prvog vanrednog zasedanja u 2016. godini.

U Ministarstvu unutrašnjih poslova kažu da je reč o temeljnom zakonu koji donosi novine, pored ostalog, u organizacionoj strukturi Ministarstva, oblasti napredovanja, novih sredstava prinude, kontrole rada zaposlenih.

Među 259 članova Predloga zakona nalaze se i oni kojima se zaposleni dele na policijske službenike, državne službenike i nameštenike. Policajci dobijaju nova zvanja i činove. Ukida se Protivteroristička jedinica i ostaje samo Specijalna antiteroristička jedinica. Pored službene palice, lisica i oružja ubuduće će policajcima na raspolaganju biti i elektrošokeri.

Nadležni mnogo očekuju i od novog sistema karijernog napredovanja koji bi trebalo da spreči preskakanje stepenika.

"Napredovanje više neće zavisiti od neposredno višeg rukovodioca, nego od odgovarajućih kompetencija što podrazumeva i ostvarivanje određenih rezultata u radu i ocenu tih rezulatata, a u krajnjoj liniji i polaganja i obuke za veći stepen. To je nešto što sigurno doprinosi profesionalizaciji", navodi prof. dr Dragana Kolarić sa Kriminalističko- policijske akademije.

Jedna od novina biće i jačanje Sektora unutrašnje kontrole. Policajci, a posebno starešine, biće više i češće kontrolisani. Sekoru će dostavljati svoje imovinske karte, a očekuju ih i testovi integriteta. Profesor Bogoljub Milosavljević smatra da su to stvari koje mogu da pomognu, ali ima i zamerke.

"On je previše skrojen kao oruđe u rukama ministra za disciplinovanje policajaca. U rukama je ministra i njegovog kabineta da rezultate sektora uzmu u obzir. Ili da po njima postupi, ili da jednostvano obustavi čitav napor koji je sektor do tada učinio. Rezultati njegove istrage da se zanemare", ističe Prof. dr Bogoljub Milosavljević za Pravnog fakulteta Univerziteta Union.

"O svim merama, aktivnostima i radnjama koje Sektor unutrašnje kontrole preduzima u cilju rasvetljavanja koruptivnih krivičnih dela, on u skladu sa Zakonikom o krivičnom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013, 45/2013 i 55/2014) o tome obaveštava nadležng javnog tužioca, a čak i Zaštitnika građana ukoliko su ispunjeni odgovarajući uslovi", kaže Dragana Kolarić.

Posle usvajanja novog zakona policija bi trebalo da dobije i novog direktora. Dosadašnji, Milorad Veljović, krajem prošle godine razrešen je dužnosti i postavljen na mesto savetnika premijera. Vršilac dužnosti direktora policije je Vladimir Rebić.

Izvor: Vebsajt RTS, Veljko Medić, 17.01.2016.
Naslov, Obeležavanje: Redakcija