Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O PREKRŠAJIMA: OD POčETKA 2016. GODINE SVI PREKRšAJNI SUDOVI SU UMREżENI I U OBAVEZI SU DA UNOSE SLUčAJEVE U JEDINSTVEN INFORMATIčKI SISTEM SIPRES. U OVOM SISTEMU NALAZE SE DVA ELEKTRONSKA REGISTRA PROPISANA ZAKONOM - REGISTAR NEPLAćENIH KAZNI I REGISTAR IZREčENIH SANKCIJA


Od 1. januara 2016. godine više ne može da se napravi saobraćajni prekršaj, recimo u Novom Sadu, pa da počinilac sudiju ubeđuje da je to prvi put i da iza sebe nije imao nijedno prekoračenje brzine ili sličan prestup. Samo jednim klikom na dugme, na licu mesta, u sudnici, postojaće mogućnost uvida u ranije eventualne prekršaje u bilo kom mestu u Srbiji.

Od početka 2016. godine, svi prekršajni sudovi su umreženi i u obavezi da unose slučajeve u jedinstven informatički sistem SIPRES. Njime su povezana 153 sedišta prekršajnih sudova i njihove jedinice, sedište i četiri jedinice Prekršajnog apelacionog suda, kao i policija, Trezor i obavezno socijalno osiguranje. Pomoć za implementaciju SIPRES-a obezbeđena je u okviru USAID Projekta za reformu pravosuđa i odgovornu vlast (JRGA), vrednog 22 miliona dolara.

Tako se država za korak više približila boljoj naplati i bržem, efikasnijem i pravičnijem pravosuđu. Prekršajni sudovi su, inače, među prva tri punioca državnog budžeta.

- Prema najnovijim podacima Prekršajnog apelacionog suda, od početka primene Zakona o prekršajima ("Sl. glasnik RS", br. 65/2013), 1. marta 2014. godine, do danas, naplaćeno je oko 16,7 miliona evra kazni - kaže Lorens Veter, direktor JRGA projekta. - Procenat dobrovoljne naplate od uvođenja prekršajnog naloga je 74 odsto, a po starom Zakonu o prekršajima ("Sl. glasnik RS", br. 101/2005, 116/2008 i 111/2009) i sa mandatnim kaznama dobrovoljna naplata nije prelazila trećinu. Ukupna vrednost neplaćenih kazni je oko 20 miliona evra.

U sistemu SIPRES-a trenutno se nalazi 1,9 miliona predmeta iz cele Srbije, kao i dva elektronska registra propisana Zakonom o prekršajima - Registar neplaćenih kazni i Registar izrečenih sankcija. U registru sankcija nalazi se 1.016.118 predmeta, a u registru neplaćenih kazni 293.830.

IZ Ministarstva pravde najavljuju da će uskoro početi da radi i portal za praćenje toka predmeta za prekršajne sudove. Građani će imati uvid u to dokle je stigao njihov slučaj.

Pošto je u SIPRES umrežena i policija, ona takođe, klikom na dugme, može da proveri da li imate neplaćene kazne. Ukoliko ih imate, nećete moći da produžite registraciju, dobijete vozačku ili saobraćajnu dozvolu.

- Ovakav sistem omogućava sudijama brzinu, pa više ne moraju da šalju dopise po celoj zemlji nadajući se da će im odgovor stići pre nego što predmet zastari - napominje Veter.

Takođe kaže da program daje dobar pregled učinka sudija i sudova. Svaki sudija će moći kroz SIPRES da vidi koliko predmeta ima u radu, koliko vremena mu je potrebno da zaključi jedan predmet i kakav je prosek na nivou njegovog suda. Tako će s vremenom moći da popravi učinak, a više pravosudne instance imaće jasnu sliku o svakom sudiji: koliko on ili ceo sud ima zastarelih predmeta, kakav je kvalitet sudskih odluka, koliko ih je ukinuto ili preinačeno. Moći će da se prati i naplata kazni.

Izvor: Vebsajt Novosti, V. Crnjanski Spasojević,17.01.2016.
Naslov: Redakcija