Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ROK ZA PREDAJU VANREDNIH IMOVINSKIH IZVEŠTAJA SADAŠNJIH I BIVŠIH FUNKCIONERA 31. JANUARA


Rok za podnošenje vanrednih izveštaja o bitnim promenama u imovinskim "kartama" ističe 31. januara, a tu obavezu imaju svi funkcioneri koji su imali promene u imovini i prihodima u vrednosti većoj od 4.000 evra. 

''Rok za podnošenje vanrednih izveštaja o imovini i prihodima Agenciji za borbu protiv korupcije ističe 31. januara'', rekao je zamenik direktora Agencije Vladan Joksimović.

On je precizirao da su funkcioneri dužni da prijave sve bitne promene koje su nastale u njihovim imovinskim "kartama" u prethodnoj kalendarskoj godini, zaključno sa 31. decembrom.

Prema njegovim rečima, pod bitnim promenama smatra se svaka promena u vrednosti imovine funkcionera koja prelazi iznos godišnje prosečne neto zarade u Srbiji.

''Nemamo još uvek tačan statistički podatak koliko je to, ali svakako je nešto više od 4.000 evra u dinarskoj protivrednosti'', rekao je Joksimović.

Objašnajva i da se pod bitnom promenom smatra i uvećanje i smanjenje imovine i promena strukture imovine.

Što se tiče kategorije funkcionera, Joksimović kaže da tu obavezu imaju aktuelni, ali i bivši funkcioneri i to u dve godine nakon prestanka obavljanja javnih funkcija.

''Izveštaji se Agenciji mogu podnositi tokom čitave godine, kada nastupe te bitne promene, ali poslednji datum je 31. januar. Tako se u praksi najčešće dešava da svi čekaju kraj meseca januara i prijavljuju sve bitne promene nastale u prethodnoj godini'', kaže Joksimović.

On navodi i da Agencija temeljno i ozbiljno kontroliše promene i ističe da to telo sa raznim drugim državnim organima ima potpisane Memorandume o saradnji te tako proverava navode funkcionera iz imovinske karte.

''Sa drugim državnim organima - Poreskom upravom, Katastrom, policijom proveravamo da li su tačcni i potpuni podaci koje imamo'', rekao je Joksimović i dodao da će ove godine Agencija kontrolisati imovinske "karte" svih novih članova vlade - ministara, pomoćnika, kao i članova upravnih odbora javnih preduzeća na republičkom nivou i u Vojvodini.

Izvor: Tanjug i Dnevnik, 18.01.2015.