Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ZAKON O ZAŠTITI POTROŠAČA: Na kvalitet obuće žali se svaki četvrti potrošač. Rok da trgovac odgovori na reklamaciju je osam dana, a za 15 dana je u obavezi da je reši. U roku od šest meseci potrošači imaju pravo na zamenu, popravku ili povrat novca i u tom periodu je teret dokazivanja na trgovcu, a nakon toga na potrošaču


Trend, ne baš pozitivan da se kvalitet obuće i dalje najviše reklamira, nastavlja se. U većini slučajeva dodatni problem potrošačima predstavlja dug reklamacioni proces za obuću, koja i nije baš jeftina....

Zašto se svaki četvrti potrošač u Srbiji žali na kvalitet obuće? Odgovor bi pre pre svega trebalo tražiti u nedovoljnoj kontroli robe pre njenog stavljanja u promet, pa tek onda govoriti o pravima i obavezama potrošača i dobroj poslovnoj praksi prodavaca.

Rok da trgovac odgovori na reklamaciju je osam dana, a za 15 dana je u obavezi da je reši. U roku od šest meseci potrošači imaju pravo na zamenu, popravku ili povrat novca i u tom periodu je teret dokazivanja na trgovcu, a nakon toga na potrošaču.

Ovlašćene laboratorije kontrolišu kvalitet robe i pre nego što ona stigne u prodavnicu. Međutim, mogu se naći u nezavidnoj situaciji, kada obuću prethodno pozitivno ocenjenu kontrolišu u reklamacionom postupku i tada treba da utvrde, da li je reklamacija opravdana ili nije. U Institutu CIS kažu da je polovina reklamacija opravdana.

"Zimi se najviše reklamira obuća da propušta vodu, a leti odlepljivanje i otiranje boje. Bitno je da kupac obrati pažnju na deklaraciju i ponaša se na osnovu nje, jer sve što se drugačije ponaša i održava obuću ili je koristi može doći do problema ili oštećivanja, što naravno ne može nikako biti opravdana reklamacija", ukazao je Predrag Hranisavljević, iz Instituta CIS.

"Uglavnom su reklamacije opravdane, međutim ima i slučajeva gde su neopravdane, vrate nešto i pozivaju se na Zakono zaštiti potrošača ("Sl. glasnik RS", br. 62/2014, 6/2016 - dr. zakon i 44/2018 - dr. zakon), šest meseci je garancija i dođu dva tri dana pre isteka garancije sa cipelom koja je iznošena i vidimo po njima da traže novac, ide nova sezona i trebaju pare za nov par", saopštila je Anđelka Petković, prodavačica obuće.

Boljem i transparentnijem odnosu između prodavaca i potrošača trebalo bi da doprinesu i najavljene dopune Zakona, a među njima je i vansudsko rešavanje sporova.

Izvor: Vebsajt RTV, 14.12.2019.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija