Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RADU: Obavezna prijava radnika od prvog radnog dana. Poslodavac dužan da vodi dnevnu evidenciju o prekovremenom radu zaposlenih, a precizirane su i odredbe o načinu dostavljanja otkaza ugovora o radu


Narodna skupština Republike Srbije usvojila je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o radu, kojim se propisuje da će poslodavci morati da prijave radnike njihovog prvog radnog dana.

U Zakonu se navodi i da je poslodavac dužan da na osnovu ugovora o radu ili drugog ugovora o obavljanju poslova zaključenog u skladu sa ovim zakonom podnese jedinstvenu prijavu na obavezno socijalno osiguranje u roku propisanom zakonom kojim se uređuje Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja, a najkasnije pre stupanja zaposlenog i drugog angažovanog lica na rad.

Novim rešenjima predviđeno je da je poslodavac dužan da vodi dnevnu evidenciju o prekovremenom radu zaposlenih, a precizirane su i odredbe o načinu dostavljanja otkaza ugovora o radu.

Predviđeno je da Zakon stupi na snagu osmog dana po objavljivanju.

Izvor: Vebsajt RTV, 14.12.2017.
Naslov: Redakcija