Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O VISOKOM OBRAZOVANJU: STUDENTI UPISANI NA OSNOVNE STUDIJE I NA STUDIJE NA VIšIM šKOLAMA DO STUPANJA NA SNAGU OVOG ZAKONA MOGU ZAVRšITI OVE STUDIJE PO ZAPOčETOM NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU, USLOVIMA I PRAVILIMA STUDIJA, NAJKASNIJE DO KRAJA šKOLSKE 2015/2016. GODINE, ODNOSNO DO KRAJA šKOLSKE 2016/2017. GODINE ZA STUDENTE UPISANE NA INTEGRISANE STUDIJE IZ POLJA MEDICINSKIH NAUKA


Nema preciznih podataka o tome koliko je na fakultetima u Srbiji ostalo akademaca koji studiraju po starom programu. Prema nepotpunim podacima iz 2014. godine - jer polovina fakulteta nije dostavila svoje podatke - u našoj zemlji bilo je 18.861 večitih studenata. Koliko ih je u međuvremenu diplomiralo, ne zna se.

Prema važećem Zakonu o visokom obrazovanju ("Sl. glasnik RS", br. 76/2005, 100/2007 - autentično tumačenje, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/2015 - autentično tumačenje i 68/2015 - dalje: Zakon), predviđeno je da studentima koji polažu ispite po starim programima akademski status prestaje da važi od 1. oktobra 2016. godine, a jedino što im preostaje jeste da ispočetka upišu isti program ili neki drugi fakultet, odnosno visoku školu.

Večitim studentima ranije je ponuđeno da se prebace na bolonjske studije i neki su to i učinili, ali za mnoge to nije rešenje, jer im je smanjen broj priznatih položenih ispita i istovremeno povećan broj ispita koje treba da polože, uz prilično visoke troškove.

Akademci koji su upisali fakultete pre uvođenja studiranja prema standardima opisanim u Bolonjskoj deklaraciji školske 2006/2007. pokrenuli su onlajn peticiju, tražeći da se produži rok za završetak studija koji im ističe 30. septembra 2016. godine. Večiti studenti žele da peticiju sa potpisima predaju Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Vladi Republike Srbije, a prikupljeno je nešto manje od 2 hiljade potpisa. Međutim, iz Ministarstva stižu uveravanja da produženja roka ipak neće biti "jer to ne bi bilo fer prema ostalim akademcima".

- Ministarstvo ne namerava da u novom Zakonu o visokom obrazovanju ponovo produžava rokove za završetak studija starim studentima - kaže dr Milovan Šuvakov, pomoćnik ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja za visoko obrazovanje i dodaje da po Zakonu studije mogu trajati najviše dvostruko duže od broja studijskih godina. Osim toga, ističe dr Šuvakov, programi po kojima su ovi studenti polagali ispite davno su zastareli, a mnoge studijske grupe više i ne postoje, niti za njima ima potrebe na tržištu.

ZAKON O VISOKOM OBRAZOVANJU ("Sl. glasnik RS", br. 76/2005, 100/2007 - autentično tumačenje, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/2015 - autentično tumačenje i 68/2015)

Studenti

Član 123

Studenti upisani na osnovne studije i na studije na višim školama do stupanja na snagu ovog zakona mogu završiti ove studije po započetom nastavnom planu i programu, uslovima i pravilima studija, najkasnije do kraja školske 2015/2016. godine, odnosno do kraja školske 2016/2017. godine za studente upisane na integrisane studije iz polja medicinskih nauka.

Studenti upisani do stupanja na snagu ovog zakona na studije na višim školama koje ne dobiju dozvolu za rad mogu završiti studije po započetom nastavnom planu i programu, uslovima i pravilima studija u roku od dve godine od dana donošenja rešenja o odbijanju zahteva za izdavanje dozvole za rad.

Studenti upisani na magistarske studije do stupanja na snagu ovog zakona imaju pravo da završe studije po započetom planu i programu, uslovima i pravilima studija, najkasnije do kraja školske 2015/2016. godine.

Studenti upisani na doktorske studije, odnosno kandidati koji su prijavili doktorsku disertaciju do stupanja na snagu ovog zakona, imaju pravo da završe studije po započetom planu i programu, uslovima i pravilima studija, odnosno da steknu naučni stepen doktora nauka, najkasnije do kraja školske 2015/2016. godine.

Studenti iz stava 1. ovog člana imaju pravo da nastave započete studije po studijskom programu koji je donet u skladu sa odredbama ovog zakona, na način i po postupku utvrđenim opštim aktom visokoškolske ustanove. 

Izvor: Vebsajt Dnevnik, I. V., 16.12.2015.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija