Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PRAVILNIK O USLOVIMA KOJE MORA DA ISPUNJAVA PRIVREDNO DRUŠTVO, ODNOSNO OGRANAK PRIVREDNOG DRUŠTVA ILI SREDNJA STRUČNA ŠKOLA KOJI VRŠE OSPOSOBLJAVANJE KANDIDATA ZA VOZAČE: OD JANUARA 2016. GODINE SVE AUTO-šKOLE MORAćE DA BUDU POVEZANE NA CENTRALNU BAZU PODATAKA INFORMACIONOG SISTEMA OSPOSOBLJAVANJA KANDIDATA ZA VOZAčE


Od Nove godine sve auto-škole u Srbiji moraće da imaju informacione sisteme, ali taj trošak se neće preliti na njihove polaznike, jer se cena obuke neće menjati. Sve auto-škole već je trebalo da se opreme tehnikom i povežu na jedinstveni informacioni sistem osposobljavanja kandidata za vozače (ISO), koji će omogućiti bolju kontrolu procesa obuke. "Uigravanje" traje narednih 15 dana, a odmah posle praznika trebalo bi da zaživi ceo sistem.

- Auto-škole su morale da opreme učionice sa najmanje tri računara za polaganje ispita, a za administrativne poslove, teorijske i praktične ispite i još dva kompjutera ili jedan lap top - objašnjava Milan Todorović, predsednik Udruženja auto-škola Beograda.

To je popriličan trošak, ali imajući u vidu materijalnu situaciju kandidata nejverovatnije niko neće menjati cenu. Rok da se škole umreže bio je 15. decembar 2015. godine, ali oko 80 odsto njih je i dalje imalo status "neaktivan", jer je tako prikazivao "softver" koji koristimo. Nadam se da će nadležni iz MUP u narednih 15 dana sve dovesti u red, jer će se desiti da kandidati u januaru 2016. godine u školama koje ne budu imale status "aktivan", ne mogu da polažu, navodi Todorović.

Cena polaganja za vozački ispit B kategorije je 52.000 dinara (12.000 za 40 teorijskih i 40.000 za 40 praktičnih časova). Na to treba dodati i troškove za polaganje ispita iz prve pomoći i vađenje lekarskog uverenja, ali i oko 10.000 za polaganje praktičnog i teorijskog dela obuke.

PRAVILNIK O USLOVIMA KOJE MORA DA ISPUNJAVA PRIVREDNO DRUŠTVO, ODNOSNO OGRANAK PRIVREDNOG DRUŠTVA ILI SREDNJA STRUČNA ŠKOLA KOJI VRŠE OSPOSOBLJAVANJE KANDIDATA ZA VOZAČE ("Sl. glasnik RS", br. 93/2013, 116/2013, 108/2014, 127/2014 - ispr., 36/2015, 51/2015 i 86/2015)

Član 7

Za unos podataka u centralnu bazu ISO pravno lice mora obezbediti najmanje:

1) jedan računar koji se nalazi u učionici i koji je namenjen za unos podataka o teorijskoj obuci i vođenju teorijskog ispita (računar za teorijsku obuku),

2) tri računara koji se nalaze u učionici i koji su namenjeni za polaganje teorijskog ispita (računari za teorijski ispit),

3) jedan računar koji se nalazi u prostoriji za administrativne poslove i koji je namenjen za unos ostalih podataka iz propisanih evidencija (administrativni računar),

4) jedan računar za određivanje ispitnog zadatka i evidentiranje podataka o sprovedenom praktičnom ispitu (računar za praktični ispit).

Kada pravno lice ima više učionica, u učionicama koje su namenjene samo za teorijsku obuku mora postojati računar za teorijsku obuku.

Jedan računar može biti korišćen kao računar za teorijsku obuku, administrativni računar i računar za praktični ispit, a računari za teorijski ispit, u smislu osposobljavanja kandidata za vozače, ne mogu imati drugu namenu.

Računari iz st. 1. i 2. ovog člana moraju biti sa stalnom internet vezom sa statičkom IP adresom, o čemu pravno lice sklapa odgovarajući ugovor sa internet servis provajderom, koji pravnom licu izdaje dokument sa podacima o statičkoj IP adresi. Izuzetno, internet veza računara za praktični ispit ne mora biti sa statičkom IP adresom.

Za obezbeđenje projektovanog i bezbednog pristupa ISO, lica koja će unositi podatke putem administrativnog računara, odgovorno lice u pravnom licu, predavači, instruktori vožnje i ispitivači, moraju imati ličnu kartu koja sadrži mikrokontroler (čip) u koji je upisan kvalifikovani elektronski sertifikat imaoca i odgovarajući podaci za formiranje kvalifikovanog elektronskog potpisa (u daljem tekstu: elektronska lična karta) ili drugi kvalifikovani elektronski sertifikat.

Program koji omogućava dostavu propisanih podataka od strane pravnog lica u ISO, obezbeđuje Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Pravno lice mora imati elektronsku adresu (e-mail).

Bliži uslovi za računare iz stava 1. ovog člana u pogledu preporučene minimalne konfiguracije, operativnog sistema i brzine internet veze, dati su u Prilogu 3. koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Izvor: Vebsajt Novosti, P. Ž.,17.12. 2015.
Naslov: Redakcija