Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ODLUKA O USLOVIMA I NAČINU ZA SMANJENJE CARINSKIH DAŽBINA PRI UVOZU ODREĐENE ROBE, ODNOSNO ZA IZUZIMANJE ODREĐENE ROBE OD PLAĆANJA CARINSKIH DAŽBINA U 2016. GODINI: SMANJENJE I OSLOBAđANJE OD CARINSKIH DAżBINA ZA ODREđENE ROBE


Vlada Republike Srbije je na sednici održanoj 17. decembra 2015. godine usvojila Odluku o uslovima i načinu za smanjenje carinskih dažbina pri uvozu određene robe, odnosno izuzimanje od plaćanja carinskih dažbina za određenu robu u 2016. godini.

Tačkom 2. Odluke obuhvaćeno je 70 tarifnih oznaka za robu za koju se carinske dažbine smanjuju, odnosno niže su od stopa carine utvrđene u Zakonu o Carinskoj tarifi ("Sl. glasnik RS", br. 62/2005, 61/2007 i 5/2009).

Tačkom 3. Odluke izuzima se od plaćanja carinskih dažbina obrađeni duvan iz glave 24. Carinske tarife koji se ne proizvodi u Republici Srbiji.

Tačkama 4 - 6. Odluke propisani su postupci radi ostvarivanja prava iz tačke 3. Odluke.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", a primenjuje se od 1. januara 2016. godine.

Izvor: Redakcija, Lidija Nenadović, 17.12.2015.