Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

KOMPJUTERIZOVANI CARINSKI POSTUPAK U SRBIJI 2015. GODINE


Srbija bi do polovine 2015. godine trebalo da uspostavi novi tranzitni kompjuterski program (NCTS), rekao je pomoćnik direktora Uprave carina Srbije Veselin Milošević na panelu o trgovinskoj razmeni održanom u sklopu Samita Kine i zemalja centralne i istočne Evrope.

Milošević je kazao da uspostavljanje tog sistema unapređuje saradnju carinskih administracija, kako bi unapred dobile informaciju o robi, transportnom sredstvu i vrednosti te robe, ali i da bi se unapred znala analiza rizika."Postupak tranzita kakav se sad koristi je zastareo i staromodan,bazira se na papirnoj dokumentaciji, zbog čega doprinosi dužem zadržavanju robe i povećava transportne troškove". NCTS je, prema njegovim rečima, preduslov za članstvo u EU, a koristi ga 28 zemalja EU, zemlje CEFTE i Turska.

"Carinsko područje Srbije trenutno je jedino koje prekida taj lanac NCTS u Evropi, što na neki način dovodi u pitanje opasnost da se koridor 10 ne koristi, već da roba ide preko Bugarske i Mađarske što bi doprinelo negativno našim budžetskim prihodima".

Od aprila 2013. Srbija obaveštava Evropsku komisju o tome šta je urađeno u toj oblasti i obaveza je da do kraja 2014. sve carinske ispostave budu tehnički osposobljena za primenu NCTS. Milošević je rekao da je Uprava carina uspešno tehnički opremila ispostave i da 21 kompanija elektronski komunicira sa Upravom i istakao da se oko 70 do 80 kamiona dnevno odradi preko NCTS.

Izvor: Vebsajt Uprave carina, 17.12.2014.