Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

SKUPŠTINA RS: IZMENE I DOPUNE ZAKONA O BUDŽETSKOM SISTEMU I ZAKONA O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU: CILJ IZMENA - FISKALNA KONSOLIDACIJA I SVOđENJE DEFICITA NA ODRżIV NIVO


U skupštinsku proceduru su, pored Predloga budžeta za 2015. godinu, koji predviđa prihode od 924,4 milijarde dinara, rashode od 1.083 dinara i deficit od 158,6 milijardi, upućeni i prateći predlozi zakona - izmene i dopune Zakona o budžetskom sistemu i Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju.

Predložene izmene Zakona o budžetskom sistemu donose se, kako je navedeno u razlozima za usvajanje, zbog potrebe da se nastavi sa sprovođenjem mera fiskalne konsolidacije kako bi se ostvarile stabilne javne finansije i svođenja fiskalnog deficita na održiv nivo.

Plate zaposlenih u javnom sektoru, posle penzija, predstavljaju ubedljivo najveći izdatak u rashodima i izdacima opšte države gde učestvuju sa oko 11 odsto, a budući da je u narednom trogodišnjem periodu predviđen visok nivo fiskalnog prilagođavanja, neophodno je da se najveći deo ušteda postigne smanjenjem te dve kategorije rashoda, piše u obrazloženju.

U tom cilju se i predlaže izmena posebnih fiskalnih pravila koja se odnose na indeksaciju plata i penzija nakon 2014. godine, tako što će povećanje plata i penzija u narednim godinama biti uslovljeno procentualnim učešćem ovih rashoda u BDP.

Sprovođenje predloženih zakonskih rešenja usmereno je na uspostavljanje stabilne, predvidive i održive fiskalne politike, kao i jačanje budžetske discipline, čime se ostvaruje pozitivan uticaj na upravljanje javnim finansijama.

Takođe, dodaje se, imajući u vidu da se u 2015. godini napušta linijski model budžetiranja, predloženim izmenama i dopunama prilagođavaju se njegove odredbe programskoj strukturi budžeta. Izmenama Zakona uređuje se i zaštita finansijskih interesa EU, imajući u vidu da je Srbija, kao država kandidat za članstvo, korisnik finansijske pomoći Unije kroz Instrument za pretpristupnu pomoć (IPA)

Kada je reč o predloženom zakonu za izmenu Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, one se donose zbog usklađivanja sa odredbama propisa o budžetskom sistemu koje se odnose na usklađivanje penzija. Zato je predloženo, istaknuto je, da se za vreme primene zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzija, penzije mogu povećavati samo u skladu sa zakonom kojim se uređuje budžetski sistem i zakonom kojim se uređuje budžet.

Izvor: Tanjug, 17.12.2014.