Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ZAKON O POŠTANSKIM USLUGAMA: Zakon propisuje strože mere i veću kontrolu. Skraćeni su rokovi za reklamaciju sa 6 meseci na 60 dana, dok je obaveza poštanskih operatora da se u roku od 8 dana izjasne o reklamaciji


Novim Zakonom o poštanskim uslugama ("Sl. glasnik RS", br. 77/2019 - dalje: Zakon), koji je stupio na snagu 8. novembra 2019. godine, stiču se uslovi za veću odgovornost i veći stepen zaštite korisnika poštanskih usluga. Pored poštanskih, taj zakon odnosi se i na ostalih 55 operatera, koji vrše usluge isporuke pošiljaka.

Slanje ukradene i švercovane robe, prevare u internet prodaji u kojima primalac ne može da uđe u trag pošiljaocu, ukoliko je roba oštećena ili nije stiglo ono što smo poručili - novi Zakon propisuje strože mere i veću kontrolu.

U Udruženju potrošača Vojvodine kažu da se uvodi ključna novina, po kojoj će primalac pre nego što potpiše dokument koji potvrđuje da je primio pošiljku i da je ona u ispravnom stanju, moći da je otvori i pregleda njen sadržaj.

"Do sad je bila situacija da je on prvo u obavezi da potpiše da je sve uredno i da je on to primio pa tek onda može da otvori. Jer dešavalo se da on tek kad otvori uoči zapravo da je to ili slomljeno ili da mu nije stiglo to što je tražio i onda je put za dokazivanje i za ostvarivanje prava potrošača bio izuzetno težak i komplikovan i mi smo kao na to kao potrošačka organizacija najveći broj pritužbi", rekao je Mladen Alfirović.

Na godišnjem nivou pošta primi između 250 miliona i 300 miliona pošiljaka, gde je oko 50 hiljada reklamacija, od kojih se 10 posto reši pozitivno u korist podnosioca zahteva. A novi Zakon donosi strožu proveru i kontrolu, i pošiljaoca i pošiljke, pa samim tim i smanjenje broja prevara.

"Poštanski operator može da izvrši uvid odnosno mora da izvrši uvid u ličnu ispravu sa fotografijom korisnika i da evidentira registarski broj korisnika odnosno lične isprave korisnika. Pored toga u slučaju ako se posumnja da pošiljka sadrži neke od zabranjenih sadržaja možemo insistirati od pošiljaoca da pošiljku otvori da bi uvideli šta se u njoj nalazi", rekao je Nebojša Stanojčić, iz "Pošta Srbije".

Takođe, skraćeni su rokovi za reklamaciju sa 6 meseci na 60 dana, dok je obaveza poštanskih operatora da se u roku od 8 dana izjasne o reklamaciji. Novi Zakon donosi i novčane kazne za pošiljaoce iznosom od 20 hiljada dinara, ukoliko pošiljka ima zabranjeni sadržaj.

Izvor: Vebsajt RTV, Sanja Čavić, 12.11.2019.
Naslov: Redakcija