Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

STUPIO NA SNAGU UGOVOR O IZBEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA SA REPUBLIKOM KOREJOM


Ugovor između Republike Srbije i Republike Koreje o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak (u daljem tekstu: Ugovor) stupio je na snagu 17. novembra 2016. godine.

Ugovor je potpisan u Beogradu, 22. januara 2016. godine, u dva originalna primerka, na srpskom, korejskom i engleskom jeziku, s tim što su sva tri teksta podjednako verodostojna. U slučaju bilo kakve razlike u tumačenju, merodavan je engleski tekst.

Ugovor je objavljen u "Sl. glasniku RS - Međunarodni ugovoriˮ, br. 4/2016 i počinje da se primenjuje od 1. januara 2017. godine.

Blagovremeno ćemo objaviti detaljan komentar rešenja sadržanih u Ugovoru.

Izvor: Redakcija, mr Dejan Dabetić, 17.11.2016.