Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O RADU: UGOVOR O RADU ZAKLJUčUJE SE PRE STUPANJA ZAPOSLENOG NA RAD, U PISANOM OBLIKU. AKO POSLODAVAC SA ZAPOSLENIM NE ZAKLJUčI UGOVOR O RADU, SMATRA SE DA JE ZAPOSLENI ZASNOVAO RADNI ODNOS NA NEODREđENO VREME DANOM STUPANJA NA RAD. INSPEKTOR RADA JE OVLAšćEN DA REšENJEM NALOżI POSLODAVCU DA SA ZAPOSLENIM KOJI JE ZASNOVAO RADNI ODNOS, ZAKLJUčI UGOVOR O RADU U PISANOM OBLIKU


"Rad na crno" predstavlja veliki problem društva, kako u Srbiji, tako i šire i zato je neophodno neprestano raditi na njegovom suzbijanju i prevođenju u legalne tokove, kako bi se radnicima omogućio dostojanstven rad, rečeno je na konferenciji "Suzbijanje rada na crno i unapređenje prava zaposlenih".

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja rekao je, otvarajući konferenciju, da je važno boriti se protiv takvog oblika rada, ističući da je u tom cilju u poslednje vreme povećan broj inspekcijskih nadzora.

"Rad na crno je izvor zloupotreba, kao i rizika od smrtnih povreda, eksloatacije čoveka na radu", rekao je ministar dodajući da je Zakon o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014), koji je usvojen 18. jula 2014. godine, dao veća ovlašćenja inspekciji rada, što je veoma značajno u borbi protiv rada u sivoj zoni.

Ministar je naveo podatak da je od 26. aprila do 31. oktobra 2015. godine, obavljeno 79.081 inspekcijskih nadzora, čime je njihov broj povećan za 18 odsto.

U toku tih nadzora, inspektori rada zatekli su 17.440 neprijavljenih, a da je odmah nakon toga njih 13.886 prijavljeno, odnosno prevedeno u stalni radni odnos, precizirao je ministar.

On je naveo da je važno da se radnici bore za svoja prava, i da im se omogući dostojanstven rad.

Predstavnici Međunarodne inspekcije rada istakli su da je rad na crno fenomen današnjice i da se sa njime suočavaju mnoge zemlje.

Kako je rečeno, veoma je štetan za tržiste rada i trebalo bi zajedno sarađivati na njegovom suzbijanju.

Predsednik izvršnog odbora Unije poslodavaca Srbije, Andreja Brkić, rekao je da zanemarljiv broj poslodavaca svesno i namerno krši propise, već zato što su suočeni sa otežanim uslovima poslovanja.

On je naveo da je važno da se smanji rad na crno, ali je istakao i da je osim kaznene politike, važna i stimulativna politika, smanjenje fiskalnih i parafiskalnih nameta.

Predsednik Saveza samostalnih sindikata Srbije Ljubisav Orbović ukazao je da je potrebno dati novu snagu u rešavanju tog probelma, jer je intreres da se zaštite radnici, jer oni često ne smeju da prijave poslodavce, jer strahuju za posao i svoju budućnost.

Orbović je naveo da nema preciznih podataka o tome koliko radnika u Srbiji radi na crno, ali da je reč o velikom broju. "Vrlo često oni i ne znaju da rade na crno i shvate to tek kada odu kod lekara za šta im je potrebna overena knjižica koju ne mogu da overe jer im doprinosi nisu plaćeni", objasnio je Orbović.

Potpredsednik UGS Nezavisnost, Zoran Stojiljković, naveo je da bi trebalo omogućiti dostovanstven, adekvatno plaćen i pristojan rad, a da je od velike važnosti na tom putu, između ostalog i dobar socijalni dijalog.

ZAKON O RADU ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014)

Član 32

Ugovor o radu zaključuje se pre stupanja zaposlenog na rad, u pisanom obliku.

Ako poslodavac sa zaposlenim ne zaključi ugovor o radu u skladu sa stavom 1. ovog člana, smatra se da je zaposleni zasnovao radni odnos na neodređeno vreme danom stupanja na rad.

Član 269

U vršenju inspekcijskog nadzora, inspektor rada je ovlašćen da rešenjem naloži poslodavcu da u određenom roku otkloni utvrđene povrede zakona, podzakonskog akta, opšteg akta i ugovora o radu.

Inspektor rada je ovlašćen da rešenjem naloži poslodavcu da sa zaposlenim koji je zasnovao radni odnos u smislu člana 32. stav 2. ovog zakona, zaključi ugovor o radu u pisanom obliku.

Poslodavac je dužan da, najkasnije u roku od 15 dana od dana isteka roka za otklanjanje utvrđene povrede, obavesti inspekciju rada o izvršenju rešenja.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 17.11.2015.
Naslov: Redakcija