Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O PLANIRANJU I IZGRADNJI: OD 1. JANUARA 2016. GODINE UVODI SE ELEKTRONSKA GRAđEVINSKA DOZVOLA. IZABRAN JE SOFTVERSKI PAKET, A KRAJEM NOVEMBRA 2015. GODINE POčINJU OBUKE ZAPOSLENIH KOJI SU UčESNICI U OBJEDINJENOJ PROCEDURI


Elektronsko izdavanje građevinskih dozvola nikako ne može da počne 1. januara 2016. godine, smatraju u Repubičkom geodetskom zavodu. Sa druge strane, u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture tvrde da nema razloga da taj rok bude pomeren i da će podela građevinskih odobrenja elektronskim putem krenuti na vreme, kako je i previđeno Zakonom o planiranju i izgradnji ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/2014 i 145/2014).

Direktor Republičkog geodetskog zavoda, Borko Drašković, izneo je, na nedavno održanom sastanku Ekonomskog kokusa u Narodnoj skupštini Republike Srbije, sumnju da će ovaj postupak početi za mesec i po dana i istakao da ustanova na čijem je čelu nema odgovarajuću opremu za realizaciju tog projekta. U Ministarstvu, međutim, kažu da RGZ neće biti kočnica ni sa sadašnjom opremom, pa nema nikakvih smetnji da se sa "dozvolama na klik" počne kao što je i najavljeno.

- Ove i sledeće godine je predviđeno 8,3 miliona evra za jačanje administrativnih kapaciteta RGZ - kaže Imre Kern, državni sekretar u Ministarstvu.

Svetska banka je obezbedila milion evra za nabavku opreme, troškove softvera i obuke 4.000 učesnika u procesu izdavanja elektronskih građevinskih dozvola, angažovanje eksperata i svih potrebnih radnika. Za celokupni petogodišnji program reforme RGZ-a obezbeđeno je 36,2 miliona evra iz Svetske banke.

Kern navodi da sve ide po utvrđenom planu, da je izabran je softverski paket, a krajem novembra 2015. godine počinju obuke zaposlenih koji su učesnici u objedinjenoj proceduri.

Istovremeno se ispituje i tehnička opremljenost opština i svih drugih učesnika u postupku, kako bi Ministarstvo reagovalo na vreme.

Do sada je utvrđeno da 104 opštine imaju sistemske pretpostavke za sprovođenje e-postupka od 1. januara 2016. godine, a do tog roka biće osposobljene sve jedinice lokalne samouprave da započnu sa elektronskim izdavanjem građevinskih dozvola - kaže Kern. - Bilo je sasvim dovoljno vremena za sve neophodne pripreme i Ministarstvo neće dozvoliti da bilo koja opština 1. januar dočeka nespremna, što bi povuklo i prekršajne prijave za odgovorne.

Republički geodetski zavod, srazmerno svojoj ulozi, dobiće nedostajuću opremu, kako bi postupak upisa i dostavljanja potrebnih akata u objedinjenoj proceduri tekao bez zastoja. Pored navedenog, Ministarstvo intenzivno radi na neophodnoj reformi Republičkog geodetskog zavoda, čemu će doprineti i izmene i dopune važećeg Zakona o državnom premeru i katastru("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 18/2010, 65/2013 i 15/2015 - odluka US), o kojima poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srbije raspravljaju u okviru Šeste sednica Drugog redovnog zasedanja, koja je počela 16. novembra 2015. godine.

Izvor: Vebsajt Novosti, Z. Radović, 16.11.2015.
Naslov, Obeležavanje: Redakcija