Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

AGENCIJA ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE: U PREDLOGU ZAKONA O OZAKONJENJU OBJEKATA POTREBNO PRECIZIRATI USLOVE ZA OZAKONJENJE I SUZITI DISKRECIONA OVLAšćENJA


Agencija za borbu protiv korupcije uputila je Narodnoj skupštini i Vladi Republike Srbije Mišljenje o proceni rizika korupcije u odredbama Predloga zakona o ozakonjenju objekata.

Prilikom utvrđivanja konačnog teksta Predloga zakona, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture uvažilo je neke od preporuka iz mišljenja koja im je Agencija za borbu protiv korupcije dostavila u oktobru i novembru 2015. godine, povodom dve verzije nacrta ovog zakona. Međutim, predložena rešenja u Predlogu zakona i dalje sadrže određene rizike korupcije koje je potrebno otkloniti, navodi se u saopštenju Agencije.

Agencija je ukazala da su Predlogom zakona nedovoljno precizno određeni izuzeci od pravila prilikom utvrđivanja uslova za ozakonjenje objekata. Usvajanje ovih izuzetaka, bez dodatnih preciziranja, stvorilo bi prostor za različita tumačenja nadležnih organa prilikom primene u praksi i ostvarivanje partikularnih interesa. Agencija smatra da je neophodno preciznije regulisati uslove za ozakonjenje i jasno predvideti da se ispunjenost tih uslova utvrđuje nakon pribavljanja relevantnih dokaza i dokumentacije, te razmatranja izveštaja o zatečenom stanju, a ne pre toga.

Agencija je u mišljenju istakla da je potrebno detaljnije urediti postupanje nadležnog organa u situaciji kada nije moguće izvršiti rešenje o rušenju, ili brisati odredbu kojom se predviđa mogućnost naknadnog donošenja rešenja o ozakonjenju.

Osim toga, Agencija je preporučila da se preciziraju odredbe o privremenom priključenju objekata za koje se vodi postupak ozakonjenjenja na infrastrukturu. Ovim rešenjima organima javne vlasti daju se široka diskreciona ovlašćenja prilikom odlučivanja o navedenim pitanjima. Pored pomenutih, pojedina predložena rešenja sadrže rizike korupcije koji se odnose na upotrebu nepreciznih formulacija, nepostojanje rokova i međusobno neusaglašene odredbe.

Agencija za borbu protiv korupcije smatra da bi otklanjanje identifikovanih rizika korupcije doprinelo adekvatnom uređenju ove oblasti i realizaciji mera i aktivnosti iz strateškog okvira za borbu protiv korupcije u Republici Srbiji, navodi se u saopštenju.

Mišljenje Agencije možete preuzeti ovde.

Izvor: Vebsajt Agencija za borbu protiv korupcije, 17.11.2015.
Naslov: Redakcija