Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O OZAKONJENJU OBJEKATA: VLASNICIMA ćE, UZ PRIJAVU, BITI POTREBAN IZVEšTAJ ZATEčENOG STANJA OBJEKTA SA ELABORATOM GEODETSKIH RADOVA I DOKAZ O SVOJINI. ONI KOJI SU PODNELI ZAHTEV ZA LEGALIZACIJU, A AKO SU DOSTAVILI DOKAZE, PLATIćE TAKSU U ZAVISNOSTI OD KVADRATURE I NAMENE OBJEKATA, NAKON čEGA ćE IMOVINA BITI UPISANA U KATASTAR NEPOKRETNOSTI. VIšE SE NEćE PLAćATI NAKNADA ZA UREđENJE, ADMINISTRATIVNA TAKSA I TAKSA ZA UPIS PRAVA SVOJINE SA ADMINISTRATIVNOM TAKSOM


Predlog zakona o ozakonjenju objekata ima za cilj da se ozakone svi nelegalno izgrađeni objekti, kojih u našoj zemlji ima 1,5 miliona, izjavila je ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Zorana Mihajlović, obrazlažući pomenuto zakonsko rešenje u Narodnoj skupštini Republike Srbije.

Predlogom zakona smanjena je cena ozakonjenja, ali i birokratske procedure, a sve u želji da se konačno reši taj veliki problem.

Zakon će stupiti na snagu osam dana od objavljivanja u "Sl. glasniku RS", navela je ministarka i ukazala na to da se istog trenutka kreće u ozakonjenje objekata, s obzirom na to da ovaj propis neće imati podzakonska akta.

Predlogom zakona je predviđena najniža moguća taksa, čijom naplatom će biti ostvaren prihod od 10 milijardi dinara, pri čemu će 60 odsto od prihoda biti dato lokalnim samoupravama da ulože u infrastrukturu, precizirala je ministarka.

Predlogom zakona je predviđeno da će za objekte do 100 metara kvadratnih taksa iznositi 5.000 dinara, do 200 kvadrata 15.000, do 300 kvadrata 20.000 dinara, a preko 300 kvadrata 50.000 dinara.

Kada je reč o komercijalnim objektima do 500 kvadrata taksa će iznositi 250.000 dinara, do 1.000 kvadrata 500.000 dinara, do 1.500 kvadrata plaćaće se milion dinara, a za objekte veće od 1.500 kvadratanih metara tri miliona dinara.

Nakon usvajanja ovog zakona biće urađen satelitski snimak za čitavu teritoriju Srbije, što će biti korektivni faktor za građevinsku inspekciju. Posle tog dana, svaki nelegalni kvadrat koji se ne nalazi na tom snimku neće moći da bude legalizovan i biće srušen.

Objekti za koje vlasnici ne pokrenu proces ozakonjenja i ne plate taksu biće takođe srušeni, kao i objekti za koje je zahtev za legalizaciju ranije odbijen, ali i oni koji su građeni u parkovima prirode i na klizištima.

Svi građani koji su do sada predali zahteve za legalizaciju, a ima ih 750.000, moći će da krenu u proces ozakonjenja i samo će platiti taksu, budući da su već predali dokumenta, objasnila je ministarka. Po ozakonjenju nadležni državni organi te objekte će upisati u katastar nepokretnosti.

Oni koji nisu predali dokumentaciju moraće pored plaćene takse da dostave izveštaj zatečenog stanja objekta sa elaboratom geodetskih radova i dokaz o svojini.

Izvor: Press služba Vlade Srbije, 17.11.2015.
Naslov, Obeležavanje: Redakcija