Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O UMANJENJU NETO PRIHODA LICA U JAVNOM SEKTORU: MINISTARSTVO FINANSIJA I PORESKA UPRAVA RAZMATRAJU PROBLEM OBRAčUNA POREZA NA PORODILJSKE DODATKE KOJI JE U SKLADU SA ZAKONOM OBRAčUNAT NA MESEčNA PRIMANJA U 2014. GODINI, A IMAJUćI U VIDU DA JE PROPIS PRESTAO DA VAżI 1. NOVEMBRA 2014. GODINE


Ministarstvo finansija i Poreska uprava razmatraju problem obračuna poreza na porodiljske dodatke koji je u skladu sa Zakonom o umanjenju neto prihoda lica u javnom sektoru ("Sl. glasnik RS", br. 108/2013 - dalje: Zakon) obračunat na mesečna primanja u 2014. godini.

Ukazujući da je Zakon, po kojem se obračunavao solidarni porez, prestao da važi 1. novembra 2014. godine, u Ministarstvu ističu da sada nije moguće uticati na izmene tog propisa, ali da traže drugi model kako bi pomogli u konkretnim slučajevima.

"Uzimajući u obzir da je navedeni Zakon prestao da važi, traženje rešenja kroz izmenu Zakona ili podzakonskih akata nije moguće. Ipak, spremni smo da, u koordinaciji sa Poreskom upravom, razmotrimo pojedinačne slučajeve kako bi se iznašli modaliteti za njihovo rešavanje", poručuju iz Ministarstva.

Zakon se primenjivao od 7. decembra 2013. do 1. novembra 2014. godine, na zarade i druga primanja iznad 60.000 dinara koja su isplaćena u jednom mesecu.

"Preduzimamo aktivnosti sa ciljem pokretanja formalne procedure o čemu ćemo blagovremeno obavestiti javnost", rečeno je u Ministarstvu finansija.

Ministarstvo se odlučilo da reaguje, jer su zbog kašnjenja u isplati porodiljskih dodataka, mesečni iznosi prešli cifru od 60.000 dinara i zbog toga podlegli oporezivanju.

Izvor: Vebsajt Novosti, 17.11.2015.
Naslov, Obeležavanje: Redakcija