Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

USKORO NOVI PROPISI O RUDARSTVU I GEOLOŠKIM ISTRAŽIVANJIMA: NOVI ZAKON ZA VEćE INVESTICIJE I EFIKASNIJA ISTRAżIVANJA


Srbija bi uskoro trebalo da dobije novi Zakon o rudarstvu i geološkim istraživanjima, što će povećati sigurnost investiranja u taj sektor i doprineti efikasnijem i racionalnijem istraživanju mineralnih sirovina, izjavio je danas pomoćnik ministra rudarstva i energetike Siniša Tanacković.

"Ovih dana se preduzimaju aktivnosti u cilju izrade novog savemenog zakona usaglašenog sa standardima EU", rekao je Tanacković na četvrtoj međunarodnoj konferenciji "Mineralni resursi u Republici Srbiji-Pokretačka snaga privrednog razvoja".

On je podsetio da je aktuelni Zakon o rudarstvu i geološkim istraživanjima ("Sl. glasnik RS", br. 88/2011) donet pre tri godine i utvrđeno je da ima određene manjkavosti.

Tanacković je ukazao da je u pripremi i nacrt pravilnika o izveštavanju i rezultatima istraživanja geosloških resursa i rezervama mineralnih sirovina i njihovoj klasifikaciji.

On je rekao da u Srbiji između ostalog ima više od 2.000 rudnih pojava i ležišta različitih geoloških resursa, kao i desetine rudnika metala, što opravdava značaj ulaganja u tu oblast.

Izvor: Tanjug, 17.11.2014.