Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

CIVICUS: Srbija među zemljama u kojima su osnovne slobode opstruirane


Nevladina organizacija CIVICUS smanjila je rejting Srbije iz kategorije zemalja u kojima su osnovne slobode sužene u kategoriju zemalja u kojima su osnovne slobode i građanski prostor opstruirani, saopšteno je na konferenciji Građanskih inicijativa u Beogradu.

Dominik Perera iz CIVICUS-a naveo je da u tu kategoriju spadaju države u kojima državna vlast direktno opstruiše rad civilnih organizacija i gde postoji opasnost da će osnovne slobode i dalje biti degradirane.

Dodao je da u tu grupu spadaju još Mađarska, Kazahstan i Filipini, s tim da to ne mora da znači da su sve zemlje identične po tom pitanju.

Programska direktorka Građanskih inicijativa Bojana Selaković navela je da je u Srbiji od marta do oktobra ove godine zabeleženo 97 kršenja osnovnih prava u Srbiji, a da najveći broj od tih slučajeva predstavlja kršenje prava na slobodu izražavanja.

"Sve te informacije ukazuju na jedan rastući trend, uigrani scenario. Imamo na tapetu jedne iste organizacije, medijske kuće i novinare, uglavnom one koji se na kritički način izražavaju o aktivnostima različitih državnih organa", rekla je Selaković.

Ona je navela da je izveštaj pokazao da je jedan od glavnih problema u Srbiji uspostavljanje i funkcionisanje GONGO i PONGO organizacija koje postoje isključivo da bi postigle ciljeve funkcionera na vlasti i koje se koriste za diskreditaciju kredibilnih organizacija.

"Drugi nalaz koji ide u prilog opstruiranosti u Srbiji odnosi se na selektivnu primenu istih propisa, što je naročito izraženo kod Zakona o javnom okupljanju ("Sl. glasnik RS", br. 6/2016). Imamo različite reakcije policije i sudova u odnosu na to ko je organizator javnog skupa", navela je Selaković.

Neki od ključnih nalaza koji su uticali na smanjenje rejtinga Srbije pokazuju i da finansiranje organizacija civilnog društva od strane države nije dovoljno transparentno, da zakonski okvir i dalje ne stimuliše volontiranje, te da učešće civilnog društva u donošenju odluka nije u potpunosti regulisano.

Istraživanje je rađeno po metodologiji CIVICUS monitor koja podrazumeva praćenje stanja građanskih sloboda u svim državama sveta, a sprovodi ga od 2016. godine CIVICUS kao globalna alijansa za građansku participaciju u čijem radu učestvuje više stotina organizacija iz celog sveta.

Metodologija podrazumeva prikupljanje informacija od lokalnih i regionalnih istraživača koji se potom analiziraju u odnosu na postavljene indikatore i sabira ukupna ocena za svaku zemlju.

Podaci koji se koriste za Srbiju dostavljaju Građanske inicijative koje podatke prikupljaju na dva načina - kroz platformu tri slobode, koja prati stanje slobode udruživanja, kretanja i izražavanja i metodologiju monitoring matriks.

Izvor: Vebsajt Danas, 15.10.2019.
Naslov: Redakcija