Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

CARINA NA PODODBORU ZA TRGOVINU, INDUSTRIJU, CARINE I OPOREZIVANJE


16. oktobra 2019. godine, u Beogradu, održan je Pododbor za trgovinu, industriju, carine i oporezivanje (Sub Committee on Trade, Industry, Customs and Taxation), koji je značajan zbog oblasti koje pokriva u procesu pristupanja Republike Srbije EU.

U delu koji se odnosi na carine razmatrane su sledeće teme:

-           najnovija dešavanja u vezi sa carinskim propisima i

-           razvoj administrativnih kapaciteta Uprave carina i podaci o sprovođenju poslovne i IT strategije Uprave carina;

-           trenutno stanje u vezi sa novim Carinskim zakonom i propisima za njegovo sprovođenje,

-           najnoviji razvoj u vezi sa programom za ovlašćene ekonomske operatere u Srbiji (AEO) u Srbiji i stanje u primeni CEFTA Dodatnog protokola 5 o uzajamnom priznavanju AEO

-           trenutno stanje u primeni Konvencije o zajedničkom tranzitu.

Navedene teme su od izuzetnog značaja za Pregovaračko poglavlje 29 - Carinska unija.

Na Pododboru su konstatovani izuzetni rezultati u proteklom periodu u delu koji se odnosi na donošenje nacionalnih propisa usklađenih sa propisima EU u carinskoj oblasti, kao i vidan napredak u aktivnostima koje se odnose na administrativne kapacitete Uprave carina, modernizaciju rada službe i projekte kojima će se omogućiti uvođenje automatizovanih sistema čiji je cilj bezpapirno poslovanje i ubrzanje trgovine.

Izvor: Redakcija, Nadica Pantović, 17.10.2019.