Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ODLUKA O UPRAVLJANJU KEJOM U GRADU NOVOM SADU: Izmenama Odluke predložene su strože kazne za nenamensko korišćenje tartan staze na Keju. Tako je propisana zabrana vožnje bicikla, bicikla sa motorom, kvadricikla, rolera, rolšua, skejt bordova, trotineta i sličnih prevoznih sredstava, a zabranjeno je i šetanje pasa, te zadržavanje pešaka "koji ometaju rekreativne aktivnosti korisnika tartan staze"


Gradska uprava Novog Sada je predložila Skupštini grada da se pooštre kazne za građane koji tartan stazu na Keju koriste za ono što nije njena namena.

Ove izmene su predložene nakon problema sa održavanjem Keja i neodgovornim ponašanjem građana.

U predloženim izmenama Odluke o upravljanju Kejom u Gradu Novom Sadu ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 51/2011, 26/2013, 65/2013 i 13/2014) prvenstveno je pojašnjeno šta sve ne sme da se nađe na tartan stazi. Tako je propisano da je na njoj zabranjena vožnja bicikla, bicikla sa motorom, kvadricikla, rolera, rolšua, skejt bordova, trotineta i sličnih prevoznih sredstava, a zabranjeno je i šetanje pasa. Ono što je novina je to da je na tartan stazi zabranjeno zadržavanje pešaka "koji ometaju rekreativne aktivnosti korisnika tartan staze".

Ukoliko neko prekrši ove odredbe komunalna inspekcija, odnosno komunalna policija može da mu napiše kaznu od 8.000 dinara.

Izmenama Odluke pravno su detaljnije formulisane šta su pešačka, biciklistička i tartan staza.

Gradska uprava je predložila i da se u ovoj Odluci usklade postojeće novčane kazne sa Zakonom o prekršajima ("Sl. glasnik RS", br. 65/2013, 13/2016 i 98/2016 - odluka US), tako da za pravna lica novčane kazne iznose 150.000 dinara, odgovorno lice u preduzeću 25.000 dinara, preduzetnika 75.000 i odgovorno lice kod preduzetnika 25.000 dinara.

O ovim izmenama Skupština grada će odlučiti na sednici koja je zakazana za četvrtak, 19. oktobar 2017. godine.

Izvor: Vebsajt 021, 16.10.2017.
Naslov: Redakcija