Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PRESUDA VRHOVNOG KASACIONOG SUDA U KORIST KORISNIKA KREDITA U ŠVAJCARSKIM FRANCIMA: Presuda važna za klijente kojima je već raskinut ugovor, a banke im neosnovano prodale nekretninu, da od banke potražuju pravičan iznos obeštećenja. U presudi se kaže da banka nije trebalo da raskida ugovor jer je dobar deo obaveza klijent ispunio tako što je otplatio dobar deo glavnice. VKS zatražio je od nižestepenih sudova da utvrde, da li je klijent bio pre zaključenja ugovora na pravi način informisan o svim rizicima podizanja kredita u francima


Presuda Vrhovnog kasacionog suda koja je doneta u korist korisnika kredita u švajcarskim francima najznačajnija je za one građane kojima je već raskinut ugovor, a banke im neosnovano prodale nekretninu, da od banke potražuju pravičan iznos obeštećenja.

Muke građana koji otplaćuju kredit u švajcarskim francima su višegodišnje, ali polako u poslednjih godinu dana dobijaju sudske epiloge koje idu u korist klijenata. Poslednja u nizu presuda je Vrhovnog kasacionog suda koji je vratio nižestepenim sudovima da utvrde da li su bili ispunjeni uslovi za raskid ugovora. Naime, jedan od dužnika se žalio sudu i izgubio je spor, ali je Vrhovni kasacioni sud u aprilu vratio sve na ponovno suđenje. U presudi se kaže da banka nije trebalo da raskida ugovor jer je dobar deo obaveza klijent ispunio tako što je otplatio dobar deo glavnice.

Kako se navodi u presudi Vrhovog kasacionog suda, zbog naglog skoka kursa franka došlo je do uvećanja obaveza korisnika kredita, u nekim slučajevima i do dva i po puta, kao i uvećanja realne glavnice kredita, a uzrok je bio jačanja kursa franka u odnosu na evro.

- Banka je raskinula ugovor, u skladu sa potraživanjima koje ona vodi u svojim knjigama a koja su nerealna, a upravo zbog ova dva razloga. Klijent se potom žalio i tražio da da se utvrdi realan dug u vreme raskida ugovora, kao i da se utvrdi da li je bilo razloga da se raskine ugovor od strane banke. U situaciji, kada je banka već prodala založenu nekretninu, ako klijent po ovoj presudi uspe da dokaže da u trenutku raskida ugovora nije bilo realnog razloga za raskid, on će imati pravo na obeštećenje, odnosno na odštetu. Banka će morati da obešteti klijenta u vrednosti načinjene štete - kaže Dejan Gavrilović iz Udruženja "Efektiva".

Takođe, Vrhovni kasacioni sud zatražio je od nižestepenih sudova da utvrde, da li je klijent bio pre zaključenja ugovora na pravi način informisan o svim rizicima podizanja kredita u francima.

Gavrilović ukazuje da ova presuda znači i nadu za sve one građane kojima su banke aktivirale hipoteku, da ukoliko smatraju da su oštećeni mogu da ih tuže i traže obeštećenje.

Ukoliko je nekretnina prodata, klijent bez obzira na odluku suda neće moći da računa da mu ona bude vraćena, ali će moći da dobije odštetu. U drugom slučaju, ako nekretnina nije prodata, postoji mogućnost, ukazuje Gavrilović da nastavi da otplaćuje kredit.

Da biste bili sigurno da ćete odabrati stvarno najpovoljniji kredit, danas imate i oruđe koje je besplatno. Preko veb platforme Tailor Fin možete da uporedite uslove koje vam banke nude. Ova usluga je potpuno besplatna, a uslov je da se prvo registrujete. Trenutno najbolju ponudu možete da dobijete kada su u pitanju kredit za refinansiranje i gotovinski kredit, a u planu je i da ista opcija bude dostupna i za stambene, kao i kredite za automobile.

Izvor: Vebsajt Blic, Danijela Nišavić, 17.10.2017.
Naslov: Redakcija