Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PLOVIDBI I LUKAMA NA UNUTRAŠNJIM VODAMA: Predlog zakona doneće dodatne troškove brodarskim privrednim društvima i lukama, jer će sada morati da ugovorno angažuju licencirano obezbeđenje, a oni koji imaju plovila registrovana u inostranstvu moraće da ih upišu u domaći registar i za to plaćaju porez na upotrebu jahti sa motornim pogonom, a biće dužni i da plaćaju poreze i doprinose za zapošljavanje posade na tim plovilima


Pred poslanicima Narodne skupštine Republike Srbije uskoro će se naći Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama, kako bi se otklonili nedostaci postojećeg Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama ("Sl. glasnik RS", br. 73/2010, 121/2012, 18/2015 i 96/2015 - dr. zakon) i njegove odredbe uskladile sa drugim važećim zakonima. Predlog zakona će uticati na Direkciju za vodne puteve kojoj se zapravo ukida svojevrsni monopolski položaj za obavljanje pojedinih poslova tehničkog održavanja međunarodnih i međudržavnih vodnih puteva. Naime, Direkcija će državna sredstva koja se danas koriste za održavanje flote, kao i plata članova posade i druge prateće troškove, te troškove obezbeđivati obavljanjem poslova koja se nude na tržištu.

Zatim, izmenjenim zakonom povećaće se nivo sigurnosti u obavljanju vodnog saobraćaja, a samim tim i sprečiti izvršenje krivičnih dela kao što su krađe, piratstvo, krijumčarenje i slično. To će, takođe, uticati i na poslovanje domaćih brodarskih privrednih društava i luka koje će biti dužne da organizuju sigurnosnu zaštitu i to ugovornim angažovanjem licenciranih lica za obavljanje delatnosti privatnog obezbeđenja.

Rešenja iz ovog zakona uticaće i na pojedina privredna društva za koje je utvrđeno da pružaju uslugu iznajmljivanja - čarterovanja- jahti i plovila za rekreaciju koja nisu upisana ni u jedan od domaćih upisnika plovila, već su registrovana i inostranstvu, kao i na činjenicu da se plovila iznajmljuju bez članova posade. Na ovaj način osim izbegavanja plaćanja poreza, budžet nije ostvario prihode ni po osnovu doprinosa na zarade članova posade koje su ova pravna lica dužna da angažuju radi bezbednog obavljanja svoje delatnosti. Kako bi se uskladio sa Zakonom o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama ("Sl. glasnik RS", br. 88/2011 i 15/2016), Predlog zakona omogućiće lučkim operaterima da dobiju odobrenje za obavljanje lučke delatnosti i na taj način nesmetano obavljaju svoj posao.

Predlog zakona doneće dodatne troškove brodarskim privrednim društvima i lukama, jer će sada morati da ugovorno angažuju licencirano obezbeđenje, a oni koji imaju plovila registrovana u inostranstvu moraće da ih upišu u domaći registar i za to plaćaju porez na upotrebu jahti sa motornim pogonom, a biće dužni i da plaćaju poreze i doprinose za zapošljavanje posade na tim plovilima.

Predlog zakona ukinuće monopolski položaj Direkcije za vodne puteve na obavljanje pojedinih poslova tehničkog održavanja međunarodnih i međudržavnih vodnih puteva, pa se po prvi put otvara mogućnost da po tržišnim uslovima i sprovedenom postupku javne nabavke, privredna društva, koja su specijalizovana za obavljanje poslova izgradnje hidrotehničkih objekata, izvođenje drugih hidrotehničkih radova, bagerovanje i slično učestvuju u obavljanju poslova i time dalje razvijaju svoje poslovanje.

Zatim, on stvara zakonsku pretpostavku da se na više lučkih područja u Srbiji uspostavi unutar lučka konkurencija, što će omogućiti da više privrednih društava koja su obavljala lučnu delatnost u skladu sa propisima koji su bili na snazi do 2010. godine, nastave sa obavljanjem lučke delatnosti.

Izvor: Vebsajt Dnevnik, Lj. Malešević, 17.10.2016.
Naslov: Redakcija