Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI: Poverenik upozorava da Republički geodetski zavod snimanjem kamerama u prijemnim kancelarijama službi za katastar u Beogradu, Zemunu, Nišu i Novom Sadu i daljom obradom ličnih podataka putem prenosa istih (live streaming), čineći podatke dostupnim neograničenom broju korisnika Interneta vrši višestruku nedozvoljenu obradu podataka o ličnosti


Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti uputio je Republičkom geodetskom zavodu upozorenje da snimanjem kamerama u prijemnim kancelarijama službi za katastar u Beogradu, Zemunu, Nišu i Novom Sadu i daljom obradom ličnih podataka putem prenosa istih (live streaming), čineći podatke dostupnim neograničenom broju korisnika Interneta vrši nedozvoljenu obradu podataka o ličnosti.

 Za obradu podataka na opisani način Republički geodetski zavod nema osnov ni u jednom važećem zakonu. Kao što za ovakvu obradu podataka ne postoji osnov u nekom zakonu, ne postoji ni u pristanku lica čije se prisustvo u prostorijama snima.

Obaveštenjima postavljenim na ulaze u prijemne kancelarije građani-posetioci jesu prethodno informisani da se vrši predmetna obrada. Ali ne može se smatrati da su iskazanom konkludentnom radnjom (svojim ulaskom u prostor prijemne kancelarije), da su posetioci dali svoju saglasnost za predmetnu obradu u smislu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 97/2008, 104/2009 - dr. zakon, 68/2012 - odluka US i 107/2012 - dalje: Zakon). U konkretnom slučaju, lica koja ulaze u prostor pokriven veb kamerama, nemaju stvarnu mogućnost izbora, jer ne postoji bilo koja druga mogućnost da bez ulaska u prostorije Rukovaoca podataka dobiju uslugu zbog koje su i došli, te se ni njihov pristanak dat na takav način ne može smatrati njihovom slobodno izraženom voljom.

Osim toga i svrha ovakve obrade podataka je nejasna i nije definisana nijednim relevantnim zakonom, a činjenica da se likovi, odnosno informacije o prisustvu građana distribuiraju neograničenom broju pripadnika Internet zajednice čine obradu nesrazmernom bilo kojoj pretpostavljenoj svrsi.

Prema Zakonu obrada podataka o ličnosti je nedozvoljena ako se vrši bez valjanog pravnog osnova (čl.8 tač.1)), ako svrha obrade nije određena (čl. 8 tač.3)) i ako je obrada nesrazmerna svrsi (čl. 8 tač.7)), pa je shodno tome obrada podataka koju vrši Republički geodetski zavod višestruko suprotna Zakonu.

ZAKON O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 97/2008, 104/2009 - dr. zakon, 68/2012 - odluka US i 107/2012)

Nedozvoljenost obrade

Član 8

Obrada nije dozvoljena ako:

1) fizičko lice nije dalo pristanak za obradu, odnosno ako se obrada vrši bez zakonskog ovlašćenja;

2) se vrši u svrhu različitu od one za koju je određena, bez obzira da li se vrši na osnovu pristanka lica ili zakonskog ovlašćenja za obradu bez pristanka, osim ako se vrši u svrhu prikupljanja sredstava za humanitarne potrebe iz člana 12. tačka 2a) i člana 12a ovog zakona;

3) svrha obrade nije jasno određena, ako je izmenjena, nedozvoljena ili već ostvarena;

4) je lice na koje se podaci odnose određeno ili odredivo i nakon što se ostvari svrha obrade;

5) je način obrade nedozvoljen;

6) je podatak koji se obrađuje nepotreban ili nepodesan za ostvarenje svrhe obrade;

7) su broj ili vrsta podataka koji se obrađuju nesrazmerni svrsi obrade;

8) je podatak neistinit i nepotpun, odnosno kada nije zasnovan na verodostojnom izvoru ili je zastareo.