Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

AGENCIJA ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE: Seminar "Sprečavanje sukoba interesa i kontrola imovine i prihoda funkcionera" u Nišu i Tutinu


Agencija za borbu protiv korupcije u skladu sa svojim godišnjim programom rada organizuje ciklus seminara u oktobru, novembru i decembru 2016. godine u više gradova i opština u Srbiji.

Seminar "Sprečavanje sukoba interesa i kontrola imovine i prihoda funkcionera" namenjen je funkcionerima, odnosno svim izabranim, postavljenim ili imenovanim licima u organima Republike Srbije, autonomne pokrajine, jedinice lokalne samouprave i u organima javnih preduzeća i privrednih društava, ustanova i drugih organizacija čiji je osnivač, odnosno član Republika Srbija, autonomna pokrajina, jedinica lokalne samouprave i drugo lice koje bira Narodna skupština Republike Srbije.

Učesnici seminara će biti upoznati sa pojmom i vrstama sukoba interesa i obavezama funkcionera u oblasti sprečavanja sukoba interesa i prijavljivanja imovine i prihoda, odnosno, na seminarima će biti obrađene sledeće teme:

  • Registar i prijavljivanje imovine funkcionera, kontrola izveštaja o imovini i prihodima funkcionera, obaveštavanje i vođenje evidencija o poklonima i stupanju i prestanku funkcije;
  • Obaveze funkcionera u oblasti sprečavanja sukoba interesa (nespojivost i kumulacija funkcija, obavljanje drugog posla ili delatnosti, i dr.);
  • Postupak utvrđivanja povrede odredaba Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije;
  • Podnošenje zahteva za pokretanje prekršajnih postupaka i krivičnih prijava zbog povrede Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije.

Planom realizacije seminara zakazani su seminari u sledećim opštinama i gradovima:

  • Niš, 18. oktobar 2016. godine, sala Skupštine grada, sa početkom u 11:00č, za ciljnu grupu sa teritorije Nišavskog upravnog okruga.
  • Tutin, 20. oktobar 2016. godine, sala Skupštine opštine, sa početkom u 10:30č, za ciljnu grupu sa teritorije Tutina, Sjenice i Novog Pazara

U toku je organizacija seminara u sledećim gradovima i opštinama: Sremska Mitrovica, Priboj, Loznica, Aranđelovac, Vršac, Požarevac, Zaječar, Jagodina, Pančevo, Beograd, Leskovac, Pirot i Prokuplje.

Izvor: Vebsajt Agencije za borbu protiv korupcije, 17.10.2016.
Naslov: Redakcija