Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

UDRUŽENJA, ZADUŽBINE I FONDACIJE OD 1. OKTOBRA VIŠE NEMAJU OBAVEZU UPOTREBE PEČATA U SVOM POSLOVANJU


Sa početkom primene odredbe člana 160. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima (“Sl. glasnik RS”, br. 44/2018), prestaje obaveza za udruženja, zadužbine i fondacije da koriste pečat u svom poslovanju.

Ovom odredbom stavljene su van snage odredbe Zakona o udruženjima ("Sl. glasnik RS", br. 51/2009 i 99/2011 - dr. zakoni) i Zakona o zadužbinama i fondacijama ("Sl. glasnik RS", br. 88/2010 i 99/2011 - dr. zakon), koje su propisivale obavezu korišćenja pečata u poslovanju ovih pravnih lica, kao i obavezu da se Statutom uređuje izgled i sadržina pečata.

To znači da Registrator Registra udruženja i Registra zadužbina i fondacija od 01.10.2018. godine neće tražiti da udruženja, zadužbine i fondacije Statutom uređuju izgled i sadržinu pečata, niti će tražiti da u svom poslovanju koriste pečat.

Izvor: Vebsajt APR, 17.09.2018.
Naslov: Redakcija