Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

1. OKTOBAR 2018. GODINE, POČETAK PRIMENE NAJNOVIJIH IZMENA ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA - TIM POVODOM KOMPANIJA PARAGRAF JE PREDUZELA NIZ AKTIVNOSTI KAKO BI PRETPLATNIKE UPOZNALA SA OBAVEZAMA POVODOM PRIMENE ZAKONA


Primena novog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 44/2018), od 1. oktobra 2018. godine, uticaće na svakodnevno poslovanje privrednih subjekata kroz ukidanje obavezne upotrebe pečata, prelazak na elektronsko poslovanje kroz eliminisanje upotrebe papira, usklađivanje sa zakonima iz oblasti zaštite podataka o ličnosti i tržišta kapitala, promene odredaba zakona koje se odnose na poslovanje akcionarskih društava, društva sa ograničenom odgovornošću i još mnogo toga.

Novi Zakon se odnosi na privredna društva, preduzetnike, javna preduzeća i druge oblike organizovanja.

Paragraf kompanija spremila je za svoje čitaoce priručnik za primenu Zakona. Priručnik za primenu Zakona sastoji se iz 3 dela - dve knjige i elektronskog izdanja:

1. Komentar Zakona o privrednim društvima
2. Tekst Zakona o privrednim društvima
3. Primena Zakona o privrednim društvima olakšana je zahvaljujući i Elektronskom izdanju, sa najnovijim modelima i obrascima.

Primena Zakona uticala je i na sadržinu modela i obrazaca. Redakcija Paragrafa postarala se za to da svi pretplatnici na pravnu bazu Paragraf Lex kao i kupci priručnika imaju ove dokumente u elektronskoj formi, editabilne i ažurirane u skladu sa poslednjim izmenama Zakona i oni su im dostupni već sada).

Ovaj komplet predstavlja pouzdan priručnik za primenu Zakona uključujući tekstove relevantnih propisa, obrazaca i modela. Priručnik možete nabaviti po ceni od 3.900 dinara, ovde Priručnik za primenu Zakona

Povodom početka primene novog Zakona, kompanija Paragraf Lex je tokom septembra meseca organizovala savetovanja u pet gradova Srbije (Užice, Novi Sad, Niš, Kragujevac i Beograd).

Predavači su bili članovi radne grupe za izradu teksta zakona iz Ministarstva privrede, APR i fakulteta.

Na savetovanjima se između ostalog govorilo o sledećim temama:

• Ukidanje obavezne upotrebe pečata u poslovanju svih privrednih subjekata

• Stvaranje preduslova za eliminisanje "papirnog poslovanja" i obaveza registracije adrese za prijem elektronske pošte

• Instituti imovine velike vrednosti i prinudne likvidacije

• Registracija ogranka domaćeg privrednog društva

• Unapređenje zaštite prava manjinskih članova društva

• Izmena kriterijuma likvidnosti za utvrđivanje tržišne vrednosti akcija javnog akcionarskog društva

• Stvaranje uslova za brže sprovođenje postupka prinudnog otkupa akcija

• Uređenje postupka smanjenja osnovnog kapitala kod DOO

• Ograničen rok za isplatu dividende

• Usklađivanje sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i Zakonom o tržištu kapitala

• Prekogranično pripajanje/spajanje društava kapitala, Evropsko društvo i Evropska ekonomska interesna grupacija - usklađivanje sa propisima Evropske unije

• Usklađivanje sa pravnim tekovinama EU iz oblasti korporativnog prava i uvođenje Evropskog akcionarskog društva i Evropske ekonomske interesne grupacije

• Prekogranično spajanje i pripajanje društava kapitala osnovanih u RS sa društvima kapitala iz drugih država članica EU.

Izvor: Redakcija, 17.09.2018.