Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

KOMPANIJA PARAGRAF ORGANIZUJE OBUKU ZA POLAGANJE ISPITA ZA PROFESIONALNE UPRAVNIKE ZGRADA: Prva šestodnevna obuka biće održana 11, 12, 13, 18, 19. i 20. oktobra 2017. Godine od 14 do 19h, u Beogradu, u prostorijama Sava Centra. Rok za prijavu je petak, 6.oktobar 2017. godine


Obuke za profesionalne upravnike zgrada, u skladu sa članom 52. stav 7. Zakona o stanovanju i održavanju zgrada ("Sl. glasnik RS", br. 104/2016), organizuje Privredna komora Srbije, odnosno drugo pravno lice, po dobijanju saglasnosti nadležnog ministarstva na predloženi program obuke.

Kompanija Paragraf Lex je, na osnovu Rešenja Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture od 17. jula ove godine, stekla potrebnu saglasnost i otpočinje sa držanjem obuka i organizovanjem prve u nizu, u Beogradu 11. oktobra 2017. godine.

Saglasnost Ministarstva je data kako u pogledu samog programa Obuke, tako i pogledu prostornih i stručnih kapaciteta Paragrafa, ali i načina držanja obuke i liste stručnjaka koje će Paragraf angažovati.

Paragraf Lex je dužan da predloženi program obuke, na koji je dobio saglasnost, sprovodi u skladu sa Programom ispita za profesionalne upravnike utvrđenog Pravilnikom o programu ispita i načinu polaganja ispita, uslovima za sticanje i oduzimanje licence za profesionalnog upravnika i sadržini registra profesionalnih upravnika ("Sl. glasnik RS", br. 41/2017), što garantuje da će stečeno znanje kandidata biti predmet ispitivanja na ispitu.

Obuka traje 40 ČASOVA raspoređenih u ŠEST DANA, a polaznici dobijaju sertifikat o završenoj obuci.

Prva šestodnevna obuka biće održana 11, 12, 13, 18, 19. i 20. oktobra 2017. godine od 14 do 19h, u Beogradu, u prostorijama Sava Centra. Rok za prijavu je petak, 6. oktobar 2017. godine.

Program obuke:

1) PRAVNI OKVIR U VEZI SA KORIŠĆENJEM, UPRAVLJANJEM I ODRŽAVANJEM ZGRADA

• Modul 1 - Delovi zgrade i svojinsko pravo

• Modul 2 - Upravljanje zgradom

• Modul 3 - Pravni aspekt održavanja zgrade

2) ADMINISTRATIVNI I FINANSIJSKI ASPEKTI UPRAVLJANJA ZGRADOM

• Modul 1 - Administrativni aspekti upravljanja zgradom

• Modul 2 - Finansijski aspekti upravljanja zgradom

3) KARAKTERISTIKE ZGRADE, ODRŽAVANJE ZGRADE I BEZBEDNOSNE PROCEDURE

• Modul 1 - Kultura i kvalitet stanovanja

• Modul 2 - Arhitektonske karakteristike zgrade

• Modul 3 - Održavanje zgrade i tehničke karakteristike zgrade

• Modul 4 - Energetska efikasnost zgrade

• Modul 5 - Bezbedonosne procedure u zgradi

4) KOMUNIKACIJA

• 1.1. Pojam komunikacije

• 1.1.1. Osnovni pojmovi

• 1.1.2. Komunikacija i značenje

• 1.2. Struktura komunikativnog procesa

• 1.3. Tipovi komunikacije

• 1.4. Interpersonalna komunikacija

• 1.4.1. Stilovi komunikacije

• 1.4.2. Neverbalna komunikacija

• 1.4.3. Slušanje kao veština komunikacije

• 1.5. Grupna komunikacija

• 1.5.1. Karakteristike grupa

• 1.5.2. Grupno donošenje odluka

• 1.5.3. Grupni konflikt

• 1.5.4. Vođenje sastanaka

 Detaljne informacije o Obuci možete pronaći na sledećem linku (ONLINE).

Pogledajte sve aktuelne radionice - aktuelni seminari

Izvor: Redakcija, 17.09.2017.