Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

U PRIPREMI ZAKON O SOCIJALNOM PREDUZETNIŠTVU: PREDVIđENO JE DA 80 ODSTO ZARADE SOCIJALNOG PREDUZEćA MORA DA SE REINVESTIRA U RAZVOJ ISTIH PREDUZEćA, DOK PREDUZEćE MORA DA IMA NAJMANJE PET ZAPOSLENIH DA BI SE SMATRALO SOCIJALNIM PREDUZEćEM


Zakon o socijalnom preduzetništvu omogućiće svim teško zapošljivim kategorijama da svojim radom promene sopstveni položaj i status, i praktično će ozvaničiti postojanje trećeg sektora u društvu, osim privatnog i državnog, rečeno je na Okruglom stolu posvećenom toj temi u Palati Srbija.

"Osim privatnog i državnog, postojaće i socijalni sektor, odnosno oni ljudi koji svojim radom, uz podršku države, mogu da promene svoj status i položaj", rekao je ministar za rad, zapošljavanje i socijalnu politiku.

Ovaj Zakon, kako je naveo, trebalo bi da pomogne građanima koji su postali višak radne snage, primaocima novčane socijalne pomoći kao i onima koji su nekada pogrešili u životu i služili zatvorske kazne, da poprave položaj svojim radom.

Takođe, pomoćiće onima koji nemaju dovoljno i odgovarajuće obrazovanje, osobama sa invaliditetom, Romskoj populaciji...

Potpredsednik Narodne skupštine Republike Srbije, Vladimir Marinković, istakao je da je važno da se omogući onima koji nisu u situaciji da mogu da se zaposle u skladu sa praksom koja postoji u evropskim, razvijenijim zemljama.

Kako je objasnio u radnoj verziji predviđeni su parametri za to ko ispunjava uslove da bi osnovao socijalno preduzeće.

Predviđeno je da 80 odsto zarade preduzeća mora da se reinvestira u razvoj istih preduzeća, 50 odsto ljudi koji predstavljaju te teško zapošljive kategorije mora da bude uposleno i preduzeće mora da ima namanje pet zaposlenih da bi se smatralo socijalnim preduzećem.

Radićemo na tome da preduzeća imaju benefite i da motivišemo ljude da osnivaju ta preduzeća, a za njih će biti predviđene i različite poreske olakšice da bi mogla da opstanu, razvijaju se i stvaraju nova, dodao je Marinković.

Izvor: : Vebsajt Tanjug, 17.09.2015.