Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O PRIVATNOM OBEZBEĐENJU: STRUčNA RASPRAVA O PROCENI RIZIKA I PRIMENI OVOG PROPISA 23. SEPTEMBRA 2015. GODINE - OBAVEZA LICENCIRANJA LICA ZA OBAVLJANJE POSLOVA PROCENE RIZIKA U ZAšTITI LICA, IMOVINE I POSLOVANJA


Udruženje za privatno obezbeđenje PKS i Centar za analizu rizika i upravljanje krizama (CARUK) organizuju stručnu raspravu na temu - Procena rizika i primena Zakona o privatnom obezbeđenju ("Sl. glasnik RS", br. 104/2013 i 42/2015 - dalje: Zakon).

Stručna rasprava će biti održana 23. septembra 2015. godine, sa početkom u 10:00 sati, PKS, Terazije 23, velika sala, drugi sprat.

Donošenjem Zakona predviđena je obaveza licenciranja lica za obavljanje poslova procene rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja (u daljem tekstu: procena rizika LIP). Međutim, mnoga pitanja vezana za sam proces izrade procene rizika, usklađenost sa važećim standardima, nadzor nad kvalitetom procena i uspostavljanje sistema odgovornosti u slučaju nestručnih procena rizika, kao i posledica koje zbog toga mogu nastati po bezbednost lica, imovine i poslovanja, ostala su nerešena i prepuštena tržištu da ih samo reguliše.

Cilj stručne rasprave je analiza trenutnog stanja u oblasti licenciranja za procenu rizika, kao i razmatranje zakonskih, tržišnih i drugih pretpostavki za kompetentno, odgovorno i zakonito obavljanje poslova menadžera rizika u zaštiti LIP. Rezultati rasprave treba da posluže za eventualne izmene i dopune zakonske regulative (i/ili izrada pravilnika) u oblasti privatnog obezbeđenja kojom se bliže uređuje način izrade kvalitetnih, po jedinstvenoj metodologiji usklađenih i sprovodljivih procena rizika LIP, kao prvim korakom u uspostavljanju funkcije bezbednosti u svakoj organizaciji.

Iz navedenih razloga posebno je značajno da, pored predstavnika preduzeća koja pružaju usluge procena rizika LIP, u stručnoj raspravi uzmu učešće predstavnici privrednih društava i velikih privrednih sistema koji se na tržištu pojavljuju kao naručioci ovih usluga, ili poslove procena rizika LIP obavljaju za sopstvene potrebe.

Kontakt osoba Ranka Okičić, 011 33 04 582, ranka.okicic@pks.rs

 Agendu možete preuzeti ovde.

Izvor: Vebsajt Privredna komora Srbije, 17.09.2015.