Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA: JAčI NADZOR I KONTROLA NAD NESAVESNIM NARUčIOCIMA I PONUđAčIMA. MINIMALNA VREDNOST ZA MALE NABAVKE PODIGNUTA SA TRI NA PET MILONA DINARA, DOK JE LIMIT ZA NABAVKE U ENERGETICI I SAOBRAćAJU POšTANSKIH USLUGA 10 MILIONA DINARA


Za unapređenje sistema javnih nabavki u Srbiji potreban je jači nadzor i kontrola nad nesavesnim naručiocima i ponuđačima, zajednički je zaključak okruglog stola o Zakonu o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015 - dalje: Zakon), koji su organizovali Američka privredna komora u Srbiji (AmCham) i misija OEBS-a u našoj zemlji.

Učesnici su se složili da su svakako potrebni javna rasprava i dijalog sa privredom kod sledećih izmena Zakona, koje se planiraju 2017. godine.

Jedan od zaključaka diskusije je da je za izradu narednih izmena Zakona potrebna podrobna analiza, pre svega mehanizama i ovlašćenja koje Zakon daje nadzornim organima, i njihovo usklađivanje sa raspoloživim kapacitetima, u cilju efikasnog sprečavanja zloupotreba.

Takođe, istaknuto je da je paralelna izrada Zakona sa podzakonskim aktima model koji bi doprineo pravnoj sigurnosti i predvidivosti implementacije od prvog dana stupanja Zakona na snagu, saopšteno je iz AmCham-a.

Izvršna direktorka AmCham-a u Srbiji, Maja Piščević, rekla je da je ta asocijacija aktivan partner u izmeni i unapređenju regulative i njenoj doslednoj primeni.

Upravo zbog toga su, kako je rekla, bili zatečeni odsustvom javne rasprave na Nacrt zakona o izmenama i dopunama zakona o javnim nabavkama, koji je Narodna skupština Republike Srbije usvojila 31. jula 2015. godine, jer, dodala je, javne rasprave doprinose i kvalitetu zakona i njihovoj doslednijoj primeni.

O prednostima postojećih izmena kao što su smanjivanje tereta administracije za savesne ponuđače i omogućavanje savesnim naručiocima da jednostavnije i efikasnije nabave potrebna dobra i usluge, ali i o njihovim nedostacima govorili su na panelu predstavnici AmChama, Uprave za javne nabavke i Komisija za zaštitu prava za javne nabavke.

U diskusiju su se uključili i predstavnici delegacije Evropske Unije, zatim Transparentnosti Srbija, Ambasade SAD u Beogradu, Svetske banke, Programa Ujedinjenih nacija za razvoj, kao i kompanija članica AmCham-a koje su u Srbiju investirale više od 14 milijardi evra i koje zapošljavaju preko 100.000 građana.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 17.09.2015.