Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O OZAKONJENJU OBJEKATA: GRAđEVINSKI INSPEKTORI IMAJU ROK OD šEST MESECI DA POPIšU NELEGALNE OBJEKTE. ZA OBJEKTE ZA KOJE NIKADA NIJE PODNET ZAHTEV ZA LEGALIZACIJU, PO ZAVRšETKU POPISA GRAđEVINSKA INSPEKCIJA ćE DONETI REšENJE O RUšENJU, KOJE SE NEćE IZVRšAVATI DO PRAVOSNAżNOG OKONčANJA POSTUPKA OZAKONJENJA. OBJEKTI ZA KOJE NE BUDE IZDATO REšENJE O OZAKONJENJU BIćE SRUšENI


Svima koji sada počnu da grade objekte na divlje, kako bi iskoristili vreme do primene novog Zakona o ozakonjenju objekata, ti objekti neće biti legalizovani, a stanje će biti provereno na terenu ortofoto snimcima, izjavila je ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Zorana Mihajlović.

Ovaj zakon, kako je navela, neće biti vremenski ograničen, dok će sam proces ozakonjenja početi danom donošenja zakona, kao i da građevinski inspektori imaju rok od šest meseci da popišu nelegalne objekte.

Za objekte za koje nikada nije podnet zahtev za legalizaciju, po završetku popisa građevinska inspekcija će doneti rešenje o rušenju, koje se neće izvršavati do pravosnažnog okončanja postupka ozakonjenja. Objekti za koje ne bude izdato rešenje o ozakonjenju biće srušeni.

Oni koji su podneli zahtev za legalizaciju do februara 2014. godine, a ako su dostavili dokaze platiće taksu u zavisnosti od kvadrature i namene objekata, nakon čega će imovina biti upisana u svojinsku evidenciju, dok će oni koji nisu podneli zahtev do tog roka, nakon popisa inspekcije, morati da dostave dva dokumenta - izveštaj o zatečenom stanju objekta sa elaboratom geodetskih radova i dokaz o pravu svojine, kao i da plate taksu za legalizaciju.

"Ukoliko imate stan u zgradi i svi se ozakone, a vi ne želite, plaćaćete veći porez, a to je i krivično delo", ističe ministarka.

Nacrt zakona o ozakonjenju objekata, koji predviđa da je za legalizaciju porodične kuće do 100 metara kvadratnih u Beogradu potrebno prosečno oko 100 evra, biće donet do kraja oktobra 2015. godine, najavila je Mihajlovićeva.

Zakon će obuhvatiti oko 1,47 miliona nelegalnih objekata, od čega je oko polovina (771.000) odranije u postupku legalizacije. Ministarka je istakla da će se rešenje o ozakonjenju izdavati za najmanje 23 dana, a najviše 143 dana

Izvor: Vebsajt Blic, 17.09.2015.