Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

JAVNI POZIV ZA JAVNO-PRIVATNO PARTNERSTVO U GRADSKOM PREVOZU U BEOGRADU: ROK ZA PRIJAVU 16. OKTOBAR 2015. GODINE. VOZILA MORAJU BITI OPREMLJENA VIDEO-NAZOROM SA ONOLIKO KAMERA KOLIKO IMA PUTNIčKIH VRATA, OBAVEZNI SU I UREđAJI ZA BROJANJE PUTNIKA, KAROSERIJA U CRVENOJ BOJI, BEżIčNI INTERNET I KLIMA-UREđAJI


Privatni prevoznici koji žele da učestvuju u javnom gradskom prevozu u Beogradu i od 1. januara 2016. godine moraće da ispune mnoge uslove.

Njihova vozila moraju biti opremljena video-nazorom sa onoliko kamera koliko ima putničkih vrata, obavezni su i uređaji za brojanje putnika, karoserija u crvenoj boji, bežični internet, ali i klima-uređaji (u starija vozila moraju da budu ugrađeni najkasnije do 1. maja 2016. godine).

I to nije sve, jer će vozači na radnom mestu morati da nose službeno odelo sa oznakom poslovnog imena na prednjoj levoj strani uniforme. Uniforma podrazumeva letnju varijantu (košulja ili majica sa kragnom) i zimsku varijantu (sako sa košuljom), u boji i izgledu koji propisuje sam prevoznik.

Direkcija za javni prevoz definisala je 43 gradske linije na kojima će privatnici obavljati uslugu prevoza.

"Vrsta autobusa, njihov kapacitet i broj definisani su na osnovu zahteva putnika i postojećih tehničkih karakteristika saobraćajnica na kojima se obavlja linijski prevoz", navodi se u javnom pozivu.

Zainteresovani prevoznici imaju rok za podnošenje ponuda do 16. oktobra 2015. godine. Ugovor se zaključuje na deset godina i biće primenjivan od 1. januara 2016. do 31. decembra 2025. godine, odnosno do utroška obezbeđenih sredstava u iznosu od oko 54 milijarde dinara, navodi se u konkursnoj dokumentaciji.

Izvor: Vebsajt B92, 16.09.2015.