Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAŠTITNIK GRAĐANA: DRżAVNO PRAVOBRANILAšTVO DA POšTUJE ROKOVE KOJE JE SAMO ODREDILO


Ukoliko Državno pravobranilaštvo, postupajući u interesu građana, izvršnim dužnicima odredi naknadni rok za dobrovoljno ispunjenje obaveze, kako bi im izašlo u susret i olakšalo ispunjenje utvrđenih obaveza, potrebno je da poštuje date rokove i postupa dosledno opravdanim očekivanjima građana koje je svojim aktima kod njih stvorilo. Nepoštovanje datih rokova izaziva pravnu nesigurnost i kod građana stvara sumnju u pravilnost i objektivnost postupanja organa, stoji u Mišljenju Zaštitnika građana koje je upućeno ovom organu.

Državno pravobranilaštvo je očigledno postupalo u interesu građana kada je S. Đ. uputilo opomenu o obavezi plaćanja troškova parničnog postupka i ostavilo naknadni rok za dobrovoljno ispunjenje obaveze utvrđene izvršnom ispravom, navodi se u saopštenju.

Takvim postupanjem Državno pravobranilaštvo je stvorilo opravdana očekivanja kod pritužilje koja su mogla uticati na njeno ponašanje u pogledu ispunjenja navedene obaveze u okviru datog roka.

Suprotno tome, Državno pravobranilaštvo je izneverilo pomenuta očekivanja i povredilo princip dobre uprave kada je deset dana pre isteka ostavljenog roka, protiv pritužilje pokrenulo postupak izvršenja pred nadležnim sudom.

Zaštitnik građana je mišljenja da i u budućem radu Državno pravobranilaštvo treba da postupa uvažavajući interese građana, a da se dati instrukcioni rokovi moraju poštovati od organa koji ih je odredio, dodaje se u saopštenju.

Izvor: Vebsajt Zaštitnik građana, 17.09.2015.