Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

KOMISIJA ZA HOV: TRGOVANJE RADI ODRżAVANJA LIKVIDNOSTI PREDSTAVLјA MANIPULACIJU NA TRżIšTU


Komisija za hartije od vrednosti ukazuje da je svako investiciono društvo dužno da odbije izvršenje naloga za kupovinu, odnosno prodaju ukoliko ima razloga za osnovanu sumnju da bi izvršenjem takvog naloga bile prekršene odredbe Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011) ili Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma ("Sl. glasnik RS", br. 20/2009, 72/2009, 91/2010 i 139/2014), odnosno učinjeno delo kažnjivo po zakonu kao krivično delo, privredni prestup ili prekršaj.

Naime, Komisiji se obratilo jedno privredno društvo sa pitanjima da li se međusobna kupovina i prodaja akcija između dva ili više lica, po istoj ali realnoj – tržišnoj ceni, a radi održavanja likvidnosti akcija, smatra manipulacijom na tržištu i koje vreme Komisija, kao tumač i sprovoditelј odredbi Zakona o tržištu kapitala, smatra vremenom pred zatvaranje trgovanja Zakona o tržištu kapitala? Da li je to period ograničenog trgovanja, 15, 30 ili 60 minuta pred zatvaranje trgovanja? Ovo pitanje je postavlјeno s obzirom na to da pojedini brokeri naloge proizvolјno svrstavaju u naloge pred zatvaranje trgovanja, a transakcije (u cilјu održavanja likvidnosti) po realnoj ceni (koja je stara godinu dana) odbijaju da realizuju, plašeći se da je to manipulacija na tržištu.

Komisija za hartije od vrednosti je na 292. sednici održanoj 15. septembra 2015. godine, donela Mišlјenje u kome se obrazlaže da bi čak i u situaciji da se "trgovanje po istoj ali realnoj – tržišnoj ceni, a radi održavanja likvidnosti" obavlјa između lica koja nisu povezana, takvo trgovanje predstavlјalo manipulaciju na tržištu. Nјime bi se svim ostalim investitorima slali obmanjujući signali o ponudi i tražnji finansijskog instrumenta. Uz to, obrazloženo je da je dužina trajanja pojedinih faza trgovanja uređena odgovarajućom Odlukom Beogradske berze a.d. Beograd o dužini trajanja faza trgovanja. Sledstveno, dužina trajanja pojedinih faza trgovanja nije stvar tumačenja.

Norma člana 85. stav 3. tačka 2) Zakona o tržištu kapitala se sastoji iz dva dela, njome se uređuje kupovina ili prodaja finansijskih instrumenata (1) pred zatvaranje trgovanja a (2) radi dovođenja investitora u zabludu. Stoga, bitan konstitutivni element ove norme nije samo period vremena koji je preostao do zatvaranja trgovanja, već i postojanje tj. mogućnost uočavanja namere dovođenja investitora u zabludu.

Dakle, zadatak je i odgovornost brokera da u svakom konkretnom slučaju, imajući u vidu karakteristike ispostavlјenog naloga, preostalo vreme do zatvaranja trgovanja i aktuelne podatke iz trgovanja proceni da li mu je ispostavlјen nalog koji za cilј može da ima dovođenje investitora u zabludu. A posebno dobija na značaju ukoliko broker raspolaže informacijama da se "trgovanje po istoj ali realnoj – tržišnoj ceni, radi održavanja likvidnosti" obavlјa konstantno između istih lica. Takvo trgovanje samo po sebi, kao što je to navedeno, predstavlјa manipulaciju na tržištu.

Izvor: Vebsajt Komisije za HoV, 17.09.2015.