Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

SAOPŠTENJE MINISTARSTVA ZDRAVLJA O BUDŽETSKOM FONDU ZA LEČENJE OBOLJENJA, STANJA ILI POVREDA KOJE SE NE MOGU USPEŠNO LEČITI U REPUBLICI SRBIJI


Vlada Republike Srbije je 30. avgusta 2014. godine, Odlukom Vlade 05 Broj: 400-9720/2014 osnovala Budžetski fond za lečenje oboljenja, stanja ili povreda koje se ne mogu uspešno lečiti u Republici Srbiji (dalje: Fond).

Odluka je objavljena u "Sl. glasniku RS" broj: 92/2014 od 31.08.2014. godine, a stupila je na snagu 08.09.2014. godine.

Fond je osnovan kao evidencioni račun u okviru glavne knjige trezora, i to kao indirektni korisnik budžetskih sredstava u okviru razdela Ministarstva zdravlja.

Fond je otvoren radi obezbeđivanja dodatnih sredstava za lečenje oboljenja, stanja ili povreda, kao i lečenje obolelih od određenih vrsta retkih bolesti koje su izlečive, a koje se ne mogu uspešno lečiti u Republici Srbiji i za koje Republički fond za zdravstveno osiguranje ne može da obezbedi dovoljan iznos sredstava za lečenje od uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje i iz drugih izvora finansiranja u skladu sa zakonom.

Fond se finansira iz:

1.aproprijacija obezbeđenih u okviru budžeta za tekuću godinu;

2.donacija, legata, poklona i drugih namenskih prihoda i

3.drugih javnih prihoda.

Ministarstvo zdravlja je za uplatu novčanih sredstava na ime donacija za Fond otvorilo poseban dinarski račun i to:

Naziv računa:

Račun donacija za Budžetski fond za lečenje oboljenja, stanja ili povreda koje se ne mogu uspešno lečiti u Republici Srbiji, broj: 840-29550845-64, poziv na broj odobrenja 97 1350052AA00760744121.

Svrha uplate:

Donacija Budžetskom fondu za lečenje oboljenja, stanja ili povreda koje se ne mogu uspešno lečiti u Republici Srbiji

Izvor: Vebsajt Ministarstva zdravlja, 17.9.2014.