Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ODMERAVANJE SUDSKE KAZNE


Ako saobraćajni policajac vozi pijan, da li će njegovo zanimanje biti otežavajuća okolnost kada mu se bude sudilo zbog saobraćajne nesreće? Da li se u presudi za ubistvo roditelja može navesti da je okrivljeni "ostao siroče" i da mu se to uzme kao olakšavajuća okolnost? Hoće li otac dvoje dece biti blaže kažnjen zbog nasilja u porodici od nekog ko nije "porodičan čovek"?

Sve su to postupci iz naše sudske prakse. Presude se u velikom broju slučajeva ukidaju i vraćaju na ponovno suđenje upravo zato što viša sudska instanca smatra da prvostepeni sud nije pravilno cenio neke okolnosti kao otežavajuće ili olakšavajuće.

Najčešće sud odmerava kaznu odokativno, a zatim naknadno u obrazloženju presude pravda visinu kazne frazama o tome da je okrivljeni mlad ili da je porodičan čovek, oženjen i otac dvoje dece. Postavlja se pitanje da li su time diskriminisani oni koji nisu mladi i oni koji nisu oženjeni i nemaju decu. Sa druge strane, postoje besmisleni argumenti kada se obrazlažu otežavajuće okolnosti, na primer da je krivično delo primanja mita učinjeno u vreme kada je Vlada objavila da vodi strogu borbu protiv korupcije – kaže advokat Sead Spahović.

Navodi da saobraćajnom policajcu treba uzeti kao otežavajuću okolnost njegovo zanimanje samo u slučaju ako je vozio pijan dok je bio na dužnosti, u uniformi, ali da to ne može biti razlog za strože kažnjavanje u slučaju da je vozio kao "običan građanin". To takođe smatra diskriminacijom, isto kao i kada sud kod saobraćajnih nesreća kao otežavajuću okolnost ceni to što su stradali mladi ljudi, kao da život starijih osoba manje vredi.

Sud se verovatno vodio razmišljanjem da su okrivljenog "teško pogodile posledice krivičnog dela" kada je naveo da je "ostao siroče", ali to ne može biti slučaj kada je on sa umišljajem ubio roditelje. To može da bude bitno samo kod krivičnih dela izvršenih iz nehata i često se događa kod saobraćajnih udesa, kada su stradali članovi porodice okrivljenog za teško delo protiv bezbednosti saobraćaja. Posledice dela ga veoma pogađaju i to se uzima kao "osobito olakšavajuća okolnost". On se oglašava krivim ali može biti oslobođen od kazne – objašnjava advokat Spahović.

Njegove kolege, koje takođe imaju veliko iskustvo u krivičnim predmetima, advokati Veljko Delibašić i Predrag Vasović, takođe tvrde da se kazne često odmeravaju odokativno.

Najčešći slučaj u novijoj praksi sudova je da se krši princip zabrane dvostrukog vrednovanja – kada se bitna obeležja krivičnog dela cene kao otežavajuće okolnosti. Na primer, kod zloupotrebe položaja uzima se okolnost da je okrivljeni službeno lice, a to krivično delo je moglo da učini samo službeno lice – kaže Predrag Vasović.

Mržnja, koristoljublje i osveta kao motivi ubistva ne mogu biti cenjeni kao otežavajuće okolnosti kada se sudi okrivljenom za teško ubistvo, jer su to motivi koji se već nalaze u opisu teškog ubistva, za koje je propisana teža kazna, ukazuje Vasović.

Pogrešno je takođe uzeti upornost u izvršenju krivičnog dela kao otežavajuću okolnost, ako se okrivljenom na teret stavlja da je pripadnik organizovane kriminalne grupe.

Olakšavajuće i otežavajuće okolnosti uvek su veliki manevarski prostor za sudiju kada treba da odluči o konkretnoj kazni za optuženog. Između dve i 12 godina zatvora je veliki raspon zaprećene kazne, a da li će sudsko veće izreći dve, tri, pet ili ređe svih 12 godina, zavisi od svih okolnosti slučaja.

Sudovi se tokom krivičnog postupka ne posvećuju izučavanju ličnosti okrivljenog kome treba da prilagode kaznu. Umesto toga, oni samo šablonski navode olakšavajuće i otežavajuće okolnosti, nastojeći da ih prilagode visini kazne koja je odmerena odokativno – kaže advokat Veljko Delibašić.

Potpuno se zaboravlja da je svaka krivična sankcija namenjena konkretnom čoveku, a da je naše krivično zakonodavstvo jedno od najstrožih u Evropi, po zaprećenim i izrečenim kaznama, naglašava Delibašić.

Ipak, u našoj praksi zabeleženo je mnogo slučajeva da je sud bio izuzetno blag prema okrivljenima. Kada je okrivljeni dobio otkaz zato što mu se sudi za primanje mita, sud je njegovu nezaposlenost cenio kao olakšavajuću okolnost.

Izvor: Vebsajt Politika, Aleksandra Petrović, 16.07.2018.
Naslov: Redakcija