Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

TRETIRANJE NOVE I POLOVNE TEHNIKE NA CARINI


Najčešći pokušaji krijumčarenja robe odnose se na tehničku robu, novu ili polovnu, skupocene satove, skupu firmiranu garderobu, obuću i kožnu galanteriju.

Ako letite iz inostranstva u Srbiju, pazite šta nosite sa sobom, jer postoji velika šansa da ćete na našoj vazdušnoj luci morati da platite carinu, bez obzira na to da li kod sebe imate polovnu ili novu tehniku.

Mnogi putnici nisu sigurni koja pravila važe na aerodromskoj carini i da li su ista kao i na kopnenim graničnim prelazima. U Upravi carina objašnjavaju da su domaći putnici oslobođeni od plaćanja carinskih dažbina na novokupljenu robu u vrednosti do 100 evra.

- Domaći putnik je u obavezi da carinskom službeniku prilikom izlaska iz zemlje prijavi vrednije tehničke uređaje kao što su laptop, foto-aparat, tablet, mobilni telefon, kako bi dobio Obrazac o privremenom iznosu stvari i prilikom povratka u Srbiju pokazao taj obrazac carinskom službeniku, kao i stvari koje ponovo unosi u zemlju, a koje su bile predmet prijavljivanja- kažu u Carini.

Sam proces prijave nije komplikovan.

- Po preuzimanju čekiranog prtljaga sa karusela, putnik ulazi u crveni kontrolni prolaz i carinskom službeniku prijavljuje stvari, nove ili polovne, koje privremeno unosi u zemlju. Tom prilikom će od carinskog službenika dobiti popunjen obrazac koji se zove "Prilog usmenoj deklaraciji za privremeni uvoz/izvoz robe" - kažu u Carini.

Roba koju putnik donosi sa sobom iz inostranstva, a koja nema komercijalni karakter i namenjena je korišćenju za sopstvene potrebe, odnosno za potrebe domaćinstva, a čija vrednost ne prelazi 3.000 evra može cariniti u takozvanom skraćenom postupku, tj. na samom aerodromu, uz primenu jedinstvene carinske stope koja iznosi 10 odsto i 20 odsto PDV.

Putnik se u ovom slučaju izjašnjava da li je saglasan sa nalazom carinskog službenika u pogledu količine, vrste, kvaliteta i utvrđene carinske vrednosti robe, kao i u pogledu iznosa uvoznih dažbina. Ukoliko se putnik ne složi sa nalazima ovlašćenog carinskog službenika, dobiće Potvrdu da je roba privremeno zadržana i upućena na redovan carinski postupak.

- Putnici pokušavaju na razne načine da prokrijumčare robu iz inostranstva. Najčešći pokušaji

krijumčarenja robe odnose se na tehničku robu, novu ili polovnu, skupocene satove, skupu firmiranu garderobu, obuću i kožnu galanteriju, kao i opijate - kažu u Carini.

Ipak, neće polovna roba uvek biti ocarinjena, a da li hoće zavisi od konkretnog slučaja.

- Putnici ponekad pod "polovnom tehnikom" podrazumevaju i mobilne telefone koje tek što su izvadili iz kutije i u njih stavili kartice i slično – objašnjavaju u Carini.

Izvor: Vebsajt Uprava carina, 14.07.2018.
Naslov: Redakcija