Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

(NE)ZAKONITOST NAKNADE ZA OBRADU KREDITA: Narodna banka Srbije smatra pravilnim opredeljivanje naknada i troškova u fiksnom nominalnom iznosu, kako bi se izbegla situacija u praksi, ukoliko se naknada opredeli u procentualnom iznosu, da za istovetni bankarski proizvod, odnosno uslugu, korisnici plaćaju naknadu različite visine. Takođe, naplaćene naknade i troškovi moraju biti odraz stvarnih troškova banke u vezi sa uslugom


Ovih dana u poslovne banke stiglo je pismo Narodne banke Srbije u vezi sa naknadama za odobravanje kredita. Ta naknada, mišljenja su u NBS-u, treba da bude fiksna, ali većina poslovnih banaka je naplaćuje u procentima. Još oštriji zagovornik ukidanja procentualne naknade je Udruženje bankarskih klijenata "Efektiva".

Bankarska naknada za odobravanje kredita - trošak koji može da bude i dva i više procenata od vrednosti kredita. I trošak koji osporavaju u Udruženju "Efektiva".

"Banka za isti posao koji obavi sa dva različita klijenta naplati različite iznose. Zato što naplaćuje procentualno od odobrenog kredita. Dakle, ako imate klijenta koji podigne hiljadu evra i klijenta koji podigne 10 hiljada evra, banka isti posao obavi i sa jednim i sa drugim - ako uzme jedan odsto od toga, prvom će uzeti deset evra, drugom sto evra.....Svi troškovi koje banka ima moraju biti sadržani u kamatnoj stopi koju banka naplaćuje", navodi Dejan Gavrilović iz "Efektive".

U Narodnoj banci poručuju da su bankarima poslali dopis u cilju ujednačavanja prakse kada su u pitanju naknade kako u odnosu na njihove vrste, tako i u pogledu njihovog obračuna i visine.

"Narodna banka Srbije je dostavila svoje mišljenje bankama kojim je iznela da smatra pravilnim opredeljivanje naknada i troškova u fiksnom nominalnom iznosu, kako bi se izbegla situacija u praksi, ukoliko se naknada opredeli u procentualnom iznosu, da za istovetni bankarski proizvod, odnosno uslugu, korisnici plaćaju naknadu različite visine. Takođe, ukazano je na to i da naplaćene naknade i troškovi moraju biti odraz stvarnih troškova banke u vezi sa uslugom", navode iz NBS-a.

Ipak, čak i Narodna banka među svojim tarifama ima određene naknade koje se naplaćuju procentualno. Slično je i u drugim oblastima, pa tako svoje usluge procentualno naplaćuju i, na primer, notari ili sudovi.

Viši sud u Somboru presudio je da banka ne sme da naplaćuje posebnu naknadu. Bankari, kažu, da postoje različiti primeri sudske prakse, te da ne postoji zabrana da se naknada naplaćuje.

Slavko Carić iz Erste banke kaže da, što se tiče preporuke, smatra da ona ima argumentaciju koja je jasna.

"Ako je to neki posao koji je isti bez obzira na to koliki je iznos, naknada treba da bude jednaka. Međutim, imamo jako mnogo bankarskih poslova gde se kompleksnost onoga što naši zaposleni treba da urade multiplikuje sa iznosom. Nije isto da li odobravate neki manji stambeni kredit koji je jako jednostavan u iznosu deset ili 20 hiljada evra, ili neki veći stambeni kredit koji je možda 500-600 hiljada, gde se gradi kuća, gde ima mnogo više stvari na koje banka i njena pravna služba treba da obrate pažnju, i gde se na kraju mnogo više truda uloži", navodi Carić.

Svi troškovi kredita, inače, moraju da se iskažu u efektivnoj kamatnoj stopi.

Izvor: Vebsajt N1, Vojislav Stevanović, 14.07.2017.
Naslov: Redakcija