Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O SPREČAVANJU NASILJA U PORODICI: Samo puna primena Zakona vodi ka efikasnoj zaštiti. Potrebna je reorganizacija Centara za socijalni rad, povećanje broja zaposlenih, edukacija, ujednačena sudska praksa te oštra kaznena politika


Novi Zakon o sprečavanju nasilja u porodici ("Sl. glasnik RS", br. 94/2016 - dalje: Zakon) je dobar ali samo puna implementacija vodi ka efikasnoj zaštiti, smatra Poverenica za zaštitu ravnopravnosti, Brankica Janković.

Poverenica je istakla da je pitanje odgovornosti u slučajevima nasilja nad ženama veoma bitno.

"Pitanje odgovornosti je bitno jer treba, kada se dešavaju slučajevi (kao nedavna ubistva kod centara za socijalni rad), da sagledamo slučaj i analiziramo do kraja, utvrdimo odgovornost kako bismo videli gde se dešavaju problemi kako bismo ubuduće izbegli propuste. Pored utvrđivanja odgovornosti, vreme je za odlučnu i efikasnu reakciju i društva i države", naglasila je Jankovićeva.

Ona je navela i da je potrebno neke stvari promeniti na više nivoa..

"Potrebna je reorganizacija Centara za socijalni rad, oni su preopterećeni poslovima za koje je pitanje da li tu treba da se nađu. Potrebno je i povećanje broja zaposlenih, kao i najavljene mere bezbednosti, ali nije moguće da specijalne jedinice čuvaju centre. Potrebna je edukacija, ujednačena sudska praksa, oštra politika kažnjavanja i svi društveni akteri u našoj zemlji moraju da rade na kulturi nenasilja", smatra Poverenica.

Izvor: Vebsajt B92, 16.07.2017.
Naslov: Redakcija