Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

IZMENE KRIVIČNOG ZAKONIKA: PREDVIđENO JE UVOđENJE DVA NOVA KRIVIčNA DELA - SEKSUALNO UZNEMIRAVANJE I SEKSUALNO PROGANJANJE, POVEćANJE MINIMALNIH I MAKSIMALNIH KAZNI ZA NASILNIKE, KAO I šIRA POLICIJSKA OVLAšćENJA U BORBI PROTIV SVIH VIDOVA NASILJA U DRUšTVU. NOVE MERE BIćE PRIMENJIVANE OD 1. JANUARA 2017. GODINE. PREDVIđENO JE I USVAJANJE ZAKONA O ZAšTITI OD NASILJA U PORODICI I O BESPLATNOJ PRAVNOJ POMOćI


Uvođenje dva nova krivična dela u postojeća zakonska rešenja - seksualno uznemiravanje i seksualno proganjanje, novi propisi, povećanje minimalnih i maksimalnih kazni za nasilnike, kao i šira policijska ovlašćenja u prvih 48 sati, deo su platforme naše države u borbi protiv svih vidova nasilja u društvu. Nove mere biće primenjivane od 1. januara 2017. godine.

Predsednik Vlade Republike Srbije izneo je detalje nove strategije u borbi protiv nasilnika posle sastanaka sa ministrima unutrašnjih poslova Nebojšom Stefanovićem, pravde Nikolom Selakovićem, rada, zapošljavanja, boračkih i socijalnih pitanja Aleksandrom Vulinom, Republičkim javnim tužiocem Zagorkom Dolovac, kao i predstavnicima Sigurne ženske kuće i Autonomnog ženskog centra.

- Minimalna kazna biće povećana za tri krivična dela - obljuba nad detetom, nemoćnim licem i silovanje - istakao je premijer, precizirajući da u tim slučajevima minimalna kazna neće biti uslovna već isključivo zatvorska.

Premijer je nova zakonska rešenja i praktično objasnio. Tako, recimo, ukoliko je minimalna kazna za određeno krivično delo bila tri godine, sada će biti pet. Jer, prema dosadašnjoj praksi, ukoliko je kazna bila ispod tri godine, onda pokušaj izvršenja krivičnog dela nije bio kažnjiv, osim uslovno, a sa ovim podizanjem minimalne kazne - biće izrečen zatvor. Premijer je naveo i da će kazne od 10 do 12 godina biti povećane na 15.

Premijer je najavio i donošenje dva nova propisa - Zakon o zaštiti od nasilja u porodici i Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći svim žrtvama nasilja. Prema njegovim rečima, na predlog Republičkog javnog tužioca Zagorke Dolovac biće uveden i obavezan psihosocijalni tretman nasilnika i njihovo stalno praćenje posle izdržane kazne.

Premijer je rekao da društvo bez nasilja ne postoji nigde u svetu, ali da svi moramo da učinimo maksimum kako bi ga bilo što manje, i da na tome moraju da rade sve institucije. Naveo je i da je statistika pokazala da se mnoge stvari menjaju nabolje, pa je tako primećeno da se u poslednje vreme izriču oštrije presude za silovanje i obljubu.

Predstavnica Autonomnog ženskog centra, Bobana Macanović, rekla je posle sastanka s najvišim državnim organima da je bitno to što će biti uvedene hitne mere. Ona je navela i da je najbitnije da se nasilje prepozna. Koordinatorka Sigurne kuće Vesna Stanojević rekla da je vrlo zadovoljna predlozima Vlade jer daju konkretne mere u borbi protiv nasilja.

- U 2015. procesuirano je 68 ovakvih slučajeva, a u prethodnoj godini 27. Izrečena je po jedna uslovna osuda u svakoj godini. U najvećem broju presuda, u njih 40 odsto, kazne su od tri do pet godina. Sa pet do 10 godina kažnjeno je 22 odsto napasnika. Ipak, po prvi put imali smo i presude u kojima su izrečene kazne od 10 do 20 godina - naveo je premijer.

Ministar Nebojša Stefanović rekao je da je veoma važno da policija na terenu bude dobro obučena da prepozna nasilje u porodici i da zaštiti žrtvu. Pored toga, najavio je da će novim zakonskim rešenjima biti moguće da se "nasilnik na 30 dana odstrani iz kuće", a da će, ukoliko ne bude poštovao tu meru, morati da ode u zatvor na 30 dana.

Stefanović je naveo da je do sada obučeno oko 5.300 policajaca kada je reč o borbi protiv nasilja, ali i najavio da će oni proći novu obuku za ponašanje u slučajevima nasilja u porodici.

- Čim nasilje bude prijavljeno, istog trenutka ćemo hapsiti nasilnike i napasnike - rekao je Stefanović. - Ovo će policija sprovoditi na teritoriji cele Srbije, kako nasilnici ne bi ponovili delo.

On je dodao i da je policija održala veći broj predavanja u osnovnim i srednjim školama, a nastojaće i da uvedu dodatnu nastavu o nasilju, jer je "to nešto što može da poboljša situaciju". Poseban akcenat će biti stavljen na vršnjačko nasilje, jer ono kasnije izaziva i ostale vrste ovakvih krivičnih dela.

Ministar pravde, Nikola Selaković, najavio je formiranje stalnog radnog tela pri Vladi Republike Srbije koje će sačinjavati nadležni državni organi i predstavnici nevladinih orgnizacija. Ono će se baviti prevencijom nasilja, ali će i brže delovati u slučajevima teških krivičnih dela. Selaković je rekao da će novi Zakon o zaštiti od nasilja u porodici pokrivati "sivu zonu", jer će omogućiti da se sankcionišu oni koji nisu još počinili nasilje, a postoje osnovi sumnje da bi mogli da budu nasilni. Pored toga, biće obavezna evidencija u kojoj će biti imena onih kojih su pokušali nasilje, ali i onih koji su ga počinili.

Prema Selakovićevim rečima, od prošle godine su se sudije u Srbiji odvažile da izriču strože kazne. Prvi put je, prošle godine, za silovanje bilo više izrečenih kazni koje su veće od zakonskog minimuma.

Izvor: Vebsajt Novosti, Z. Uskoković, 15.07.2016.
Naslov: Redakcija