Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

INICIJATIVA ZA DOPUNU ZAKONA O DONACIJAMA I HUMANITARNOJ POMOĆI: AGENCIJA ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE SMATRA DA TREBA ZABRANITI DA FIZIčKA I PRAVNA LICA DAJU DONACIJU ORGANU JAVNE VLASTI KOJI TREBA DA VRšI NADZOR, INSPEKCIJSKU KONTROLU, ODLUčUJE O PRAVIMA, OBAVEZAMA I INTERESU TIH LICA, ILI DA NA BILO KOJI NAčIN STUPA U POSLOVNI ILI NEKI DRUGI ODNOS SA TIM LICIMA, JER SE U SUPROTNOM DOVODI U SUMNJU NEPRISTRASNOST I OBJEKTIVNOST U POSTUPANJU OVIH ORGANA


Donacije zdravstvenim ustanovama, javnim preduzećma, lokalnim samoupravama, ministarstvima i drugim organima javne vlasti, mogu biti i paravan za korupciju, sukob interesa i nenamensko trošenje novca, upozoravaju upućeni. Da bi se rizik smanjio, Agencija za borbu protiv korupcije nedavno je pokrenula incijativu za dopunu Zakona o donacijama i humanitarnoj pomoći ("Sl. list SRJ", br. 53/2001, 61/2001 - ispr. i 36/2002 i "Sl. glasnik RS", br. 101/2005 - dr. zakon - dalje: Zakon).

Od svih donacija koje stižu organima vlasti i javnim ustanovama, za Državnu revizorsku insituciju (DRI) jedino je sporna pomoć nekih gradova i opština policiji. Objašnjavaju - donatori automobile i računarsku opremu isporučuju direktno policijskim stanicama, iako bi trebalo direkciji MUP-a da ih ona dalje rasporedi. Konkretne zloupotrebe, međutim, nisu dokazali.

"Davanjem putničkih automobila određenim policijskim upravama za poboljšanje njihovog rada, na netransparentran naičin kada se to ne objavi može kod građana da izazove sumnju da se te policijske uprave neće baviti raznim aktivnostima koje su suprotne sa zakonom kod rukovodilaca, predsednika opština ili predsednika gradova", kaže državni revizor Radoslav Sretenović.

Ipak, bez obzira da li ide direkciji ili stanicama, ovakva donacija nije dozvoljena.

"Zakon zabranjuje donaciju automobilima, a vidimo država i državni organi redovno dobijaju donacije u automobilima", ističe Zlatko Minić iz organizacije "Transparentnost Srbija" (TS).

Iz Agencije za borbu protiv korupcije podsećaju na slučaj iz 2013. kada je, navode, kompanija Jura Ministarstvu rada, zapošljavanja, boračkih i socijalnih pitanja donirala dva automobila. Posle toga, slučajno ili ne, inspekcija tog Ministarstva, kako tvrde bivši zaposleni, nije reagovala na prijave da to preduzeće krši njihova prava.

"Zbog toga je naš predlog da se predvidi zabrana da kompanije i pojedinci daju donacije organima javne vlasti koji su zaduženi da neposredno kontrolišu i nadziru njihov rad", kaže Jovan Nicić iz Agencije za borbu protiv korupcije.

Informacije o Juri se ne kriju i biće dostavljene, odgovara ministar rada na nalog Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti da o tome dostavi podatke jednom dnevnom listu koji ih je tražio. Stručnjaci upozoravaju da je nedorečen Zakon pogodno tle ne samo za sukob interesa već i za skupe donacije.

"Potrebno je kontrolisati da li donacija donosi veće troškove nego koristi. Vi možete da poklonite nekome štampače za koje samo vi uvozite ketridže koji su tri puta skuplji od štampača", kaže Zlatko Minić iz TS-a.

Dopune Zakona treba da obezbede i bolju kontrolu da li se sredstva donacija namenski troše. A stručnjaci predlažu da se formira jedinstveni javni registar u elektronskoj formi, kako bi svima bili dostupni podaci o donacijama organima javne vlasti i njihovom korišćenju.

Izvor: Vebsajt RTS, Tamara Tankosić,16.07.2016.
Naslov: Redakcija