Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

INFORMACIJA O OBVEZNICIMA REVIZIJE U SKLADU SA ČLANOM 21. ZAKONA O REVIZIJI


Agencija za privredne registre (APR) podseća obveznike dostavljanja finansijskih izveštaja, a naročito potencijalne obveznike revizije o početku primene člana 21. Zakona o reviziji ("Sl. glasnik RS", br. 62/2013), koji je u primeni počev od revizije finansijskih izveštaja za 2014. godinu. Saglasno stavu 1. pomenutog člana Zakona propisano je da obavezi revizije redovnih godišnjih finansijskih izveštaja pored velikih i srednjih pravnih lica razvrstanih u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo i javnih društava u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište kapitala, podležu i sva pravna lica, odnosno preduzetnici čiji poslovni prihodi ostvareni u prethodnoj poslovnoj godini prelaze 4,4 miliona evra.

U tom smislu Agencija je na osnovu podataka iz finansijskih izveštaja za 2013. godinu, obezbedila informacije o onim malim i mikro pravnim licima, odnosno preduzetnicima koji su ostvarili poslovni prihod u 2013. godini veći od 4,4 miliona evra, što po srednjem kursu evra Narodne banke Srbije (NBS) na dan 31.12.2013. godine iznosi 504.425 hiljada dinara. Ova informacija je data iz razloga što su pomenuti subjekti, saglasno citiranoj odredbi Zakona, obveznici revizije finansijskih izveštaja za 2014. godinu, tj. da bi se oni na vreme upoznali sa svojim budućim obavezama po tom osnovu i na vreme izvršili izbor društva za reviziju (rok je: 30 septembar 2014. godine).

Do ove važne informacije pravna lica i preduzetnici mogu doći na internet strani Agencije, u odeljku "Finansijski izveštaji i bonitet", "Objavljivanje finansijskih izveštaja", unošenjem matičnog broja pravnog lica odnosno preduzetnika.

Za sva pravna lica koja su po podacima iz finansijskog izveštaja za 2013. godinu razvrstana u 1 - mikro pravno lice ili 2 -malo pravno lice, ukoliko su ostvarila poslovne prihode iznad navedenog iznosa, data je sledeća informacija:

"Pravno lice je u 2013. godini ostvarilo poslovne prihode veće od 4,4 miliona evra, što po srednjem kursu evra NBS na dan 31.12.2013. godine iznosi 504.425 hiljada dinara".

Takođe, za preduzetnike koji se saglasno zakonu koji uređuje računovodstvo smatraju mikro pravnim licima, a koji su po podacima iz finansijskih izveštaja za 2013. godinu ostvarili poslovni prihod iznad navedenog iznosa, data je sledeća informacija:

"Preduzetnik se u smislu člana 6. Zakona o računovodstvu smatra mikro pravnim licem. Preduzetnik je u 2013. godini ostvario poslovne prihode veće od 4,4 miliona evra, što po srednjem kursu evra NBS na dan 31.12.2013. godine iznosi 504.425 hiljada dinara".

Takođe, Agencija podseća i sva javna preduzeća koja vode poslovne knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva i finansijske izveštaje dostavljaju Agenciji u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo, da su oni obveznici revizije finansijskog izveštaja za 2013. godinu na osnovu Zakona o javnim preduzećima, bez obzira na utvrđenu veličinu. Sledstveno tome, sva javna preduzeća uključujući i ona koja su razvrstana kao mikro ili mala pravna lica obavezna su da Agenciji dostave izveštaj revizora i ostalu propisanu dokumentaciju uz redovne godišnje finansijske izveštaje za 2013. godinu, najkasnije do 30. septembra 2014. godine.

Izvor: Vebsajt Agencije za privredne registre, 17.7.2014.