Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

SAOPŠTENJE SA 25. SEDNICE II VELIKOG VEĆA USTAVNOG SUDA, ODRŽANE 17. JULA 2014. GODINE


Ustavni sud, Veliko veće, je na 25. sednici II Velikog veća odlučio o 43 predmeta.

I U predmetima ocene ustavnosti zakona Ustavni sud je:

- odbacio inicijative za pokretanje postupka za ocenu ustavnosti odredaba čl. 515. do 521. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS", broj 36/11). (predmet IUz-681/2011)

II U predmetima rešavanja sukoba nadležnosti Ustavni sud je odlučio:

- u predmetu IIIU-275/2013, da je za postupanje u prekršajnom postupku nadležan Prekršajni sud u Vranju

III U postupcima po ustavnim žalbama Ustavni sud je:

- usvojio ustavne žalbe u predmetima Už-1116/2011, Už-2421/2011, Už-3748/2011, Už-4068/2011, Už-4283/2011, Už-4405/2011, Už-4438/2011, Už-4464/2011, Už-4568/2011, Už-4612/2011, Už-4639/2011, Už-5335/2011, Už-5735/2011, Už-5952/2011, Už-6627/2011, Už-768/2012, Už-9118/2012, Už-1249/2013, Už-1369/2013, Už-2694/2013, Už-2911/2013, Už-7984/2013, Už-9858/2013, Už-10110/2013, Už-10140/2013, Už-10238/2013, Už-10280/2013, Už-10368/2013, Už-10428/2013, Už-10794/2013, Už-10808/2013, Už-10814/2013, Už-10836/2013, Už-10908/2013 i Už-2366/2014

- odbio kao neosnovane ustavne žalbe, jer je utvrdio da nema povreda prava zajemčenih Ustavom, u predmetima Už-920/2011, Už-1915/2011, Už-4478/2011, Už-4675/2011, Už-6336/2011 i Už-6540/2011

Izvor: Vebsajt Ustavnog suda, 17.7.2014.